Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

krompirova zlatica

Krompirova zlatica

Krompirova zlatica je kod nas najznačajnija štetočina krompira. Redovno je prisutna u svim lokalitetima u brojnosti većoj od praga štetnosti, osim u visokim planinskim područjima.
Štete na usevu mogu biti ogromne,ako se ne preduzimaju adekvatne mere zaštite.Zlatica uglavnom oštećuje nadzemne delove biljke, list, a nekad se desi da u nedostatku zelene mase napadne i krtole krompira.

Opis štetočine: Odrasli insekat je ovalan, dužine 8,5-11,5 mm, žutosmeđe boje sa deset izduženih crnih pruga. Jaja su narandžasto – žuta, jajolikog oblika. Larve su narandžasto crvene sa crnom glavom i nogama, sa jakim ispupčenjem na leđnoj strani. Na bokovima se nalaze dva reda crnih tačaka, a na leđnoj strani prvog grudnog segmenta krupna crna šara. Lutka je svetlo narandžaste boje sa crnim očima.

Ciklus razvića: Imago prezimljava u zemljištu na dubini 20-70 cm. Na površinu izlazi od aprila do maja.(pri temp. zemljišta većoj od 120 ). Nakon 6-12 dana počinje parenje. Ženka polaže jaja na naličje lista u grupama. Svaka ženka može da snese 600-800 jaja. Larve se presvlače 3 puta, a zatim odlaze u zemlju gde se učauravaju na dubini 2-20 cm i prelaze u lutku. Nakon nedelju, dve odrastao insekat izlazi na površinu gde se ponovo hrani pre nego što ode u zemlju na dubinu 20-25 cm na prezimljavanje.

Suzbijanje: Kao posledica intenzivne primene hemijskih sredstava, istog mehanizma, zlatica je stvorila rezistentnost prema nekim insekticidima. Da bismo usporili proces sticanja rezistentnosti zlatice prema insekticidima potrebno je povremeno menjati insekticid bez obzira što je dobro delovao.

 • Mere suzbijanja krompirove zlatice mogu biti:

 • agrotehničke,

 • biološke i

 • hemijske.

 Od agrotehničkih najznačajnija je plodored. Moguće je i mehaničko uništavanje na manjim parcelama, a na većim usisavanje specijalnim priključnim mašinama.

 Za hemijsko suzbijanje krompirove zlatice postoji širok izbor preparata. Insekti – cide treba koristititi kada se 30-50% larvi prve generacije ispilelo, a koriste se insekticidi na bazi:

 • tiakloprida (Calipso),
 • acetamprid (Afinex),
 • fipronil (Regent),
 • imidakloprid (Confidor),
 • tiametoksam (Actara),
 • lufenuron (Match).

Veselinka Čorbić,dipl.ing.zaštite bilja

KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

nivo larvi – kritičan broj (EPPO/ PP2) 15 larvi/biljci  ili 20% oštećenja na lišću, preporuka je da se obavi hemijsko tretiranje registrovanim insekticidima.

 • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 50-60ml/ha

 • Confidor 200 SL (imidakloprid) 0,2-0,3l/ha

 • Laser 240 SC (spinosad) 50-100 ml/ha

 • Afinex SP (acetamiprid) 0,25 kg/ha

 • Calypso  480SC (tiakloprid) 0,1l/ha

PIS Vojcodina

Leave a Reply