Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krompir u skladištu tokom zime

Krompir u skladištu tokom zime

Krompir u skladištu  – Krompir je biljka koja odslikavava trpezu naroda. Velikakrompir ?uvanje pošast je bila uzrok masovnom umiranju u Severnoj Irskoj tokom 18. veka –  izostao je urod krompira. Krivac je Fusarium spp. Bolest je rasprostranjena u svim delovima sveta gde se krompir gaji. Štete koje prouzrokuje su velike, mada mogu da variraju u zavisnosti od vremenskih uslova. Ova bolest izaziva promene na krtolama u toku vegetacije i tokom skladištenja.

 U toku vegetacije na krtolama se javljaju braon pege unutar kojih tkivo izumire,te se stvaraju šupljine koje mogu biti ili sa spoljašnje strane pa se šire u unutrašnjost ili je spolja nekrotiran samo epidermis, a šupljina se stvara unutar krtola. Oboleli delovi krtole su krti, lome se prilikom va?enja pri ?emu delovi ostaju u zemljištu i vrše dalju infekciju. Ukoliko su uslovi za razvoj gljive povoljni može da propadne i cela krtola. Ponekad se na obolele delove krtola od Fusarium spp.naseljava Erwinia spp.(koju obi?no prenose razni zemljišni insekti) i ona dokraja uništava obolele krtole.

   U skladištima se prvi simptomi bolesti ispoljavaju mesec dana posle uskladištenja krompira. Na krtolama se javljaju sitne braon površine, ulegnu?a i nabori, ponekad u vidu koncentri?nih krugova.

U pustulama gljive se obrazuje micelija i konidije koje klijaju iz izumrlog tkiva. Krtole kromira se suše, smanjuju i na kraju mumificiraju. Razvoju bolesti pogoduje toplo i vlažno vreme a bolest se prenosi zemljištem i krtolama.

Mere zaštite su: upotreba za sadnju zdravih krtola i jedna od vrlo važnih mera je plodored.

Dipl.ing.Slobodan Goši?

 
   
 
 

Leave a Reply