Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » KROMPIR navodnjavanje daje rezultate i dobit

KROMPIR navodnjavanje daje rezultate i dobit

 Krompir navodnjavanje – je važna poljoprivredna biljka , po obimu proizvodnje u svetu je na 4. mestu. Prinos krompira je u direktnoj korelaciji sa navodnjavanjem i đubrenjem Sorte iz grupe ranih krompira imaju vegetacioni period 90-120 dana, srednje 120-150 i pozne 150 – 180 dana. -prinos je u korelaciji sa dužinom održavanja zdrave lisne mase (cime krompira)
Krompir je vrlo osetljiv prema vodnom stresu , povoljno reaguje na povolnji vodni režim zemljišta – potrebe za vodm su 460-480 mm

 Dinamika potrošnje vode na evapotranspiraciju raste od sadnje, dostiže visok nivo krajem juna , kada je intenzivno razvijena lisna površina

 Maksimalna sredinom jula i zadržava visok nivo evapotranspiracije do polovine avgusta, onda opada do polovine septembra Dnevno troši oko 3,5 mm vode max 7-8 mm, početkom vegtacije oko 1 mm, juli-avgust 5 mm.

Zalivni režim treba prilagoditi uslovima godine Nedostatak pristupačne vode u zemljištu u srednjem i poslednjem delu vegetacionog perioda nosi veću opasnost po smanjenje prinosa nego ako se desi u ranijem delu vegetacionog perioda.

Tehnički minimum 75-80 % PVK – Kritični periodi krompira za vodom su:

  • butonizacija
  •    cvetanje
  • porast krtola ( 1-2 zalivanja)

KROMPIR  navodnjavanje daje rezultate i dobit

Sa zalivanjem se prekida mesec dana pre vađenja krtola U beskišnim periodima 7 zalivanja , normom 30 mm norma navodnjavanja preko 200 mm u zavisnosti od predvegetacionih rezervi i padavina u trećoj dekadi maja , pre butonizacije , butonizacija , porast krtola

Dnevne potrebe su 4-6 mm u letnjim mesecima

HIDROFITOTERMIČKI INDEKS 0,19

Načini navodnjavanja:

BRAZDAMA (50-70 cm),

VEŠTAČKOM KIŠOM (40-50cm)

   Valentina Aleksić, dipl.ing.melioracija zemljišta i voda

foto pixabay.com

 Krompir navodnjavanje 

Moljac – Štetnost:

 Na krtolama gusenica može naneti znatne štete, a na cimi slabe. Krtole praktično nemaju nikakvu tržišnu vrednost. Moljac veću štetu nanosi u toplijim predelima, jer ima veći broj generacija.

Leave a Reply