Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » Krokus cveće za rano proleće

Krokus cveće za rano proleće

Krokus cve?e- Zima se sprema da nam donese sneg i mraz, ali sada treba misliti na prole?ni vrt. Posadite lukovice lala, krokusa, perunika, narcisa. Jedan od vesnika prole?a je i krokus. Krokus je rod sa oko 80 vrsta višegodišnjih cvetaju?ih biljaka iz familije Iridaceae. Popularan je zbog svojih peharastih cvetova koji se javljaju u rano prole?e ili jesen.

 Masovno cvetanje ovih biljaka obi?no najavljuje prole?e, a ponekad se svojim cvetovima gura kroz sneg. Oni se dobro adaptiraju na razli?ite uslove i šire se iz godine u godinu, zauzimaju?i sve ve?u površinu. Veoma su laki za gajenje i relativno otporni na bolesti. Mogu se koristiti za bordure travnjaka, na samom travnjaku daju?i prirodan izgled ili oko drve?a  kao  i u saksijama ili žardinjerama.

 Izabrati vrste sa razli?itim periodom cveta nja kako bi produžili sezonu. Cvetovi imaju plavu, ljubi?astu, belu, žutu itd. boju a visina varira oko 10-ak cm. Proizvode više cvetova po lukovici. Otvaraju se samo tokom sun?anog dana, a zatvaraju se no?u. Jedna grupa krokusa, tzv. šafrani, cvetaju u jesen, a sade se u prole?e.

 Ve?ina vrsta se sadi na sun?anoj poziciji i dobro dreniranom zemljištu dok nekoliko vrsta preferira hladovinu i ve?i nivo vlage. Posadite lukovice u jesen, otprilike 6-8 nedelja pre jakih mrazeva. Obraditi i usitniti zemljište do dubine od oko 20-ak cm i dodati kompost. Saditi na razdaljinu od 6-10 cm i u grupe od oko 12 i više biljaka zbog boljeg efekta. Mogu se saditi i direktno u travnjak. Zaliti posle sa?enja.

 Zalivati lukovice posle sa?enja. Dozvoliti biljci da uvene prirodno, bez otkidanja cvetova. Ne kositi travnjak pre nego se biljke osuše. Razdeliti lukovice i presaditi ih svakih par godina.

 Ve?ina jesenskih lukovica ?e uspevati na potpuno ili djelomi?no osun?anim mestima iako ustvari, uspevaju na gotovo svakoj lokaciji s dobrom drenažom. Lukovice trunu u staja?oj vodi, tako da treba izbegavati podru?ja sklona poplavi, kao što su udoline ili podru?ja ispod i oko odvodnih cevi.

Što se ti?e pozicije u vrtu, možete biti kreativni, ali držite se nekih osnovnih pravila:

  •  lukovice niskog rasta, sadite ispred onih višeg rasta
  • lukovice uvek sadite u grupama, jer to izgleda atraktivnije nego usamljeni cvet nikada ne izgleda
  • ranocvatu?e lukovice, napr. šafrane posadite raštrkane preko celog travnjaka kako bi postigli “prirodan” izgled

 Hrpe narcisa predivno izgledaju na travnjaku kojeg ne kosite ?esto, a na ovaj ?ete na?in obojiti svoj okoliš u prole?e.

 Eksperimentirajte. Vi najbolje znate koje vam se cve?e svi?a. Odaberite cvetnu vrstu i sortu prema trenutnom raspoloženju i zasadite je na manjoj površini. Ako vam se svidi, dogodine je dodajte više.

KAKO SE SADE JESENSKE LUKOVICE?

 Lukovice je najbolje saditi odmah nakon kupovine. Ako ih morate uskladištiti, držite ih na suvom i hladnom mestu, na temperaturi izme?u 10 i 15°C.

 Nakon što ste odabrali mesto:

 Iskopajte brazdu za sadnju na gredicu, ili pojedina?ne rupe za po jednu lukovicu ili male hrpe lukovica. Da bi odredili koliko duboko saditi, uzmite u obzir kalibražu, odnosno veli?inu lukovice. Velike lukovice (5 cm ili više) se obi?no sade dvadesetak centimetara duboko; manje lukovice (2,5 cm) sade se dvanaestak centimetara duboko.

 Rastresite zemlju grabuljama kako bi prozra?ili tlo i uklonili korove i kamen?i?e. Promešajte malo treseta da poboljšate drenažu. Sadite velike lukovice krokus na razmak od 7 do 25 cm, a male na raznak od 2,5 do 5 cm. (Ako niste sigurni koja je prava strana tj. ona koja ide prema gore, ne brinite. Naopako okrenute lukovice obi?no se ionako okrenu same!)

 Pokrijte lukovice zemljom i obilato zalijte. Dodajte 5 do 7 cm slame, piljevine ili borove kore preko mesta gdje su posa?ene lukovice kako bi ih dodatno zaštitili od hladno?e,  a tlo od isušivanja.

Leave a Reply