Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » VIKEND U VOJVODINI » Krčedinska ada zaboravljeni raj na Dunavu

Krčedinska ada zaboravljeni raj na Dunavu

Kr?edinska ada zaboravljeni raj – Pašnjaci u Srbiji nestaju. Sa njima nestaje i tradicionalna sto?arska proizvodnja. Retke su oaze, poput Kr?edinske ade, na kojoj se stoka napasa i gde opstaje tradicionalni sistem “krava-tele”. Duže od dva veka ljudi iz Beške, Kovilja, Kr?edina i Gardinovaca napasaju stoku u sada zašti?enom parku prirode. I ove godine organizovali su susret sto?ara.

Na samo 30 kilometara od Novog Sada, nalazi se prizor, kao sa druge planete. Hiljade životinja, skoro potpuno istrebljenih vrsta žive u slozi, u skladu sa svojom prirodom.Osamdesetih godina, ovog veka tu se nalazilo 1.200 krava, 850 konja, 3.000 ovaca i oko 5.000 svinja. I u ovoj oazi oseti se kriza sto?arstvao pa je sto?ni fond Kr?edinske ade danas mnogo skromniji – 500 krava, 150 konja, 100 magaraca i oko 1.000 svinja.

Danas, 29. avgust 2015. je dan za posetu Kr?edinskoj adi – poziv za fotografe, fotoreportere … Dan sto?ara na adi. Dobrodošli!

Kr?edinska ada zaboravljeni raj na Dunavu

Mnogi od tridesetak sto?ara iz kraja, stoku drži iz ?iste ljubavi. I danas, sa sremske strane stigli su im novi stanovnici.Mnogi od ovih konja prezimljavaju na ostrvu ve? godinama.Kopaju rastinje preživelo ispod snega i tako opstaju. Ostala stoka odvodi se u selo pred zimu , i ponovo je ovde , sa prole?nim danima i zelenom travom

Turisti retko dolaze jer je mesto prili?no nepristupa?no, obi?no mašu sa broda. Najživlje je kada se organizuje Dan sto?ara. Oko 300 ljudi skupi se na proslavi. O?ekuju da ih više podrže za organsku proizvodnju u sto?arstvu i napravi jasan plan razvoja, bar za narednih 5 godina. Onda bi na trpezama bilo ovakvih više zdravih mesnih ?akonija.