Friday, 18 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krastavac , bolesti i zaštita biljke, plodova

Krastavac , bolesti i zaštita biljke, plodova

grinje

Krastavac bolesti

Krastavac , bolesti i zaštita – Najznačajnije bolesti krastavca. Plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) Ovo je ekonomski najznačajniji patogen krasta- vca. Predstavlja problem kako u proizvodnji na otvorenom, tako i u proizvodnji u zaštićenom prostoru. Simptomi se ispoljavaju najčešće na lišću starom 5-15 dana u vidu šarenila lišća. Dolazi do razvoja karakterističnih simptoma krupnih uglastih pega oivičenih lisnom nervaturom. Lišće postaje krto i lomljivo i  brzo se suši i izumire. Plodovi na zaraženim biljkama su lošeg kvaliteta i kržljavi.

 Što se zaštite tiče treba kombinovati agrotehničke i hemijske mere borbe. Setvu treba uraditi tako da postoji veće rastojanje u redu i između redova, jer to omogućava bolje provetravanje.

 Sa hemijskom zaštitom kod osetiljivih sorti i hibrida treba početi od momenta formiranja prvog stalnog lista. Preporučuje se preventivna primena fungicida. Za zaštitu protiv plamenjače krastavca mogu  se koristiti sledeći fungicidi:Quadris,i Ortiva opti, fungicidi na bazi fosetilAl, mankozeb+dimetomorf.

   Pepelnica krastavca (Erysiphe spp.)

 Ova gljiva se javlja u proizvodnji krastavca na otvorenom ali i u zaštićenom prostoru. Na otvorenom polju štete su veoma retke, dok u zaštićenom prostoru, zbog povoljnih uslova za razvoj pepelnica predstavlja ozbiljan problem.

 Prvi simptomi se javljaju na donjem i srednjem lišću u vidu beličaste pepeljaste prevlake. U početku su pege pojadinačne, a kasnije se spajaju i pokrivaju ceo list. Tkivo ispod pega žuti i nekrotira. Najupečatljiviji simptomi su na najbujnijim biljkama na kojima se patogen najintenzivnije razvija.

 Obolele biljke zaostaju u porastu,dolazi do sušenja i propadanja cele biljke. To isto se dešava i sa mladim plodovimau zaštićenom prostoru, veoma brzo se suše i propadaju.Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta uzaštićenom prostoru je veoma važna mera, kao i upotreba fungicida kada je to potrebno

.Mogu se koristiti fungicidi na bazi aktivnih materija bupirimat ili miklobutanil.

Krastavac , bolesti i zaštita

 Gumozna plamenjača stabla (Didymella bryoniae)

 Na zaraženim delovima biljaka,listu i stablu,odnosno vrežama uočava se prisustvo brojnih crnih tačaka koje se formiraju u okviru nekrotičnih pega koje su sivomrke boje i javljaju se na vrežama i lisnim drškama, dok su pege na listovima nepravilnog ili okruglastog oblika.

 Pege se formiraju na mestima grananja glavnih vreža neposredno iznad korena, a to dovodi do uvenuća biljaka.

 Veoma važan segment u suzbijanju ove bolesti je dvogodišnji plodored, kao i prikupljanje i izbacivanje zaraženih biljnih ostataka. Regulisanje temperature i vlažnosti takođe doprinosi smanjenju mogućnosti za razvoj patogena.

Siva plesan (Botrytis cinerea)

 Siva plesan predstavlja veliki problem pri gajenju krastavca u zaštićenom prostoru. Simptomi se javljaju na listovima u vidu nekrotičnih pega na ivici ili vrhu lista, uočavaju se sive somotaste prevlake. Na plodovima dolazi do vodenaste truleži pri vrhu ploda ili oko peteljke ploda. Regulisanje empera ture i vlažnosti vazduha i zemljišta u zaštićenom prostoru predstavlja osnovnu meru spre?avanja pojave ove bolesti.

 Tokom prohladnih i oblačnih dana smanjiti zalivanje i intenzivno provetra-vati objekte. Obolele plodove treba redovno uklanjati. Uz agrotehničke mere i hemijske mere borbe su važne,ali pri tom treba voditi računa i kombinovati fungicide sa različitim mehanizmima delovanja zbog pojave rezistentnosti,i naravno obratiti pažnju na maksimalan broj tretiranja. Za zaštitu krastavca od sive truleži može se koristiti fungicid na bazi cipro-dinila u kombinaciji sa fludioksonilom

Veoma važan segment u suzbijanju ove bolesti je dvogodišnji plodored,kao i prikupljanje i izbacivanje zaraženih biljnih ostataka. Regulisanje temperature i vlažnosti takođe doprinosi smanjenju mogućnosti za razvoj patogena.

autor- sluzba za zastitu bilja DELTA AGRARA

foto pixabay.com

Krastavac , bolesti i zaštita 

Leave a Reply