Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kozje mleko hrani i leči, donosi zaradu

Kozje mleko hrani i leči, donosi zaradu

koza organskaKozje mleko hrani i le?i. Vra?aju se koze na planinske pašnjake. Hranljiva vrednost kozjeg mleka je poznata od davnina. Tražnja za kozjim mlekom i sirom je u porastu na tržištu. Primer iz Hrvatske nas uverava u to.

OPG Moravec bavi se ve? 20 godina uzgojem koza Sanske pasmine i njihovih proizvoda, svih vrsta sireva i napitaka od kozjeg mlijeka. Supružnici Radoslav i Biserka imali su svoje poslove, ali su se ozbiljno po?eli baviti uzgojem koza. Nalaze se 5 km od Varaždina, u mjestu Nova Ves, Petrijanec. Proizvodnja se odvija po strogo ekološkim principima, nema konzervansa, boja ni aditiva, ali nisu upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Koza sama po sebi treba ekološko. Koza zahtijeva zdravu životnu sredinu i zdrav na?in života, jer samo u tom slu?aju može dati zdravo mlijeko. Gospodarstvo ima pet ?lanova koji svi rade, a imaju i jednog zaposlenika.

Dovoljno mlijeka za dvije tržnice

“Imamo dovoljno mlijeka za dvije tržnice i oko 100 koza koje se nalaze na pregonskim pašnjacima, a u zakupu imamo prirodne livade. Sveukupno imamo 20 ha zemlje. Sami proizvodimo žito. Koze se nalaze na livadama, a sijemo DTS, zob, je?am, kukuruz jedu zimi, ljeti košenu travu, sijeno, a imaju ispust za boravak na suncu.

Imamo mini siranu gdje vršimo preradu mlijeka u proizvode, mlijeko u sir, nekuhani sirevi, nema pasteriziranja, a kontroliramo svoje proizvode u laboratoriju u Križevcima. Kozje mlijeko je kvalitetno i korisno za zdravlje, pod uslovom da koza svakodneno pre?e po pet do šest kilometara radi svoga metabolizma. Koze treba pustiti u prirodu da pasu i da brste i one ?e sebi prona?i zdravu hranu. Bez toga nema ni zdrave koze, ali ni zdravog mlijeka. Naši proizvodi su: sirovo kozje mlijeko, kozji jogurt, sirovi svježi sir, sirovi meki sir i sirovi zreli sir (polutvrdi, 60 dana zrenja). Sa plasmanom proizvoda smo zadovoljni”, spri?ala je Biserka.

Uvoz jar?eva iz Austrije

Dobitnici su mnogih nagrada, u 17 godina 3 puta su njihovi proizvodi proglašeni šampionima kvalitete, za 14 do 15 proizvoda dobitnici su 12 zlatnih paleta. Poticaje dobivaju dva puta godišnje, krajem 1. i u 6. mjesecu i to im je korisno uložen novac, ove godine su ga upotrijebili za uvoz jar?eva iz Austrije, rasplodnog materijala.

Sanska koza je bijela pasmina koza, porijeklom iz Saanen doline u Švicarskoj. Sanska koza je svjetski najzna?ajnija i najpoznatija pasmina koza. Nastala je postepenom selekcijom na mlije?nost. Danas postoje brojni lokalni sojevi širom svijeta od kojih su najpoznatiji švicarski, njema?ki i francuski.

Sanska koza rekorder u koli?ini mlijeka

Sanska rasa je svjetski rekorder po koli?ini mlijeka, 3.028 kilograma za 305 dana. Na naše prostore ova koza se po?ela uvoziti pred Drugi svjetski rat, a nastavljeno je i poslije rata, u cilju oplemenjivanja doma?ih koza. Rezultati oplemenjivanja su se vidjeli u pogledu mlije?nosti, plodnosti kao i u nešto ve?oj tjelesnoj masi.

Oplemenjene pasmine doma?e koze u Hrvatskoj i Sloveniji su dobile status rase i to kao hrvatska bijela koza, odnosno slovenska sanska koza. Ona je srednje krupne ili krupne gra?e, ?vrstih kostiju i životinja puna energije.  Prosje?na težina sanske koze je oko 68 kg, dok jar?evi teže preko 91 kg. Trup im je dug oko 80 cm kod koza, te 95 cm kod jar?eva. Visina do grebena kod koza prosje?no je 74 cm, a kod jar?eva 85 cm. U prosjeku 100 koza ojari 180 do 200 jaradi. Porodna masa ženske jaradi je 3,5 kg, a muške 4,0 kg. Mlije?nost je 750 – 800 kg, a laktacija traje 280-300 dana.

Sanska koza je prirodno bijela, ponekad blago krem sa sivim ili crnim pjegama na nosu ili oko o?iju. Mladim i nezaposlenim Biserka poru?uje da se po?ne sa malim brojem koza da ih se upozna kao životinje i paralelno od mlijeka, za što treba puno rada, ali definitivno se isplati, jer dobar proizvod se može prodati, samo je potrebno pratiti što kupci traže.

autor: Renata Dragovi?, mag.ing.agr

foto pixabay.com