Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kozarstvo bitna je raznolikost ishrane

Kozarstvo bitna je raznolikost ishrane

Kozarstvo bitna je … Po načinu iskorišćavanja hrane i podmirivanja potreba koze su slične ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i često je menjaju. Takođe, u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, više nego kod drugih domaćih životinja. Konzumiranje različitih hraniva i raznih biljaka održava dobar apetit koza, pa je dobro da na njihovim pašnjacima bude žbunja i drveća. Međutim, koze mogu da budu i opasne za voće i drugo drveće, ako im se dozvoli da preterano konzumiraju njihovo lišće.

Koze, u odnosu na svoju telesnu masu, daju puno mleka, a takođe konzumiraju i veće količine hrane. Ako se dobro hrane, naročito pred oplodnju tokom laktacije količina mleka može da bude oko 5 kg. Sastav mleka je sličan kravljem.

U toku vegetacije koze se drže na pašnjacima. Smeše koncentrata koje se koriste, prema potrebi, zavisno od sastava kabaste hrane, veoma su slični onima koje se daju ovcama.

Kozarstvo bitna je raznolikost ishrane

Važno je da svaka kategorija dobije odgovarajući kvalitet i kvantitet stočne hrane.

Ako se uporedi sa drugim mlečnim životinjama, ovce daju veoma mnogo, u odnosu na ono šta im se pruža.

 

Obrok za koze u laktaciji:

Seno———————————–0,50     kg

Silaža kukuruza——————–2,00     kg

Suncokretova sačma————–0,40     kg

Kukuruz u klipu——————- 0,60     kg

Sto?na kreda—————- ——-0,02     kg

Ukupno——————-    ———3,52     kg

PSSSrbija

foto pixabay.com

Kozarstvo bitna je …