Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Kosidba na Rajcu od 14 – 16. jula 2017.

Kosidba na Rajcu od 14 – 16. jula 2017.

travnjak

Kosidba na Rajcu

Kosidba na Rajcu – ve? 45. put takmi?enje najboljih kosa?a na Rajcu. ?uvanje tradicije i druženje kao u vremenima kada smo imali vremena za prijatelje. Otvaranje manifestacije je u nedelju u 11 ?asova – defile kosa?a, nakon toga je takmi?enje. Takmi?enje je pojedina?no i grupno. Ekipe su i iz Rusije, Holandije.

Tokom tri dana su koncerti kulturno-umatni?kih društava, fudbalski turnir. nastup Jelene Tomaševi? u nedelju.

Istovremeno se održava i izložba poljoprivredne mehanizacije.  Više informacija na link