Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

travnjak

Kosačice

KOSAČICE i kondicioneri – Kosidba sena, shodno uslovima i mogućnostima može da se obavlja ručno ili na savremen način upotrebom  namenske mehanizacije. Metod  ručne kosidbe još uvek je zastupljen u našim krajevima, ali prevashodno na malim  površinama, u izrazito ekstenzivnim uslovima uzgoja stoke ili na  planinskim travnjacima i teško  pristupačnim terenima za upotebu mehanizacije. Kosidba zelane mase na ovaj  način nije prihvatljiva za Intenzivno stočarstvo, jer je spora,neravnomerna i u ekonomskom smislu neisplativa. Nasuprot tome meha- nizovana kosidba se obavlja znatno  brže, jevtinije i ravnomernije.

KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

se različiti tipovi kosačica koje mogu biti samohodne ili nošene (prema  načinu priključka), odnosno oscilatorne, rotacione ili sa diskusnim uređajem (prema načinu košenja radnog dela).

KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

Važnu ulogu u pripremanju sena imaju kondicioneri, koji se nalaze u sklopu svremenih tipova kosačica. Radni deo kondicionera može da izgleda i funkcioniše dvojako. Jedan tip konicionera se sastoji iz glatkih i rebrastih gumenih valjaka koji se okreću suprotno jedan od drugog. Prolaskom pokošene biljne mase  između valjaka (pre nego što ona legne nazemlju) oštećuje se stabljika, koja se inače kod leptirnjača (lucerke i deteline) teže i sporije suši. Nakon ovakve obrade pokošena biljka se laše i ravnomernije suši a ujedino se postiže i znatno smanjenje mehaničkih gubitaka lišća. Drugi tip kondicionera na horizontalnoj osovini ima udaračke prste od tvrde plastike ili metala u pravoj ili tzv. „V“ formi. Ovakav udarački mehanizam može slobodno da se okreće oko svoje osovine, ili je fiksiran . Lomljenje i ozleđivanje stabljika obavlja se pod udarcima mehaničkih „prstiju“ i delimičnim rasecanjem.

Kod nekih konstrukcija kondicionera, udarači –„prsti“ prolaze kroz proreze drigog funkcionalnog dela tzv. „češlja“, čime se povećava stepen ozleđivanja biljaka. Prema nekim podacima, prosek pripreme sena upotrebom  kondicionera ubrzava se za 25-35%.

PSSS Padinska Skela

Dragoljub Krajnović  dipl. inž.

foto pixabay.com

Leave a Reply