Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » KONVERZIJA zemljišta za organsku proizvodnju

KONVERZIJA zemljišta za organsku proizvodnju

ipardKONVERZIJA zemljišta – Organska proizvodnja je mogu?nost uzgoja na velikim površinama koje se ne obra?uju u našoj zemlji. Centralna i isto?na Srbija imaju dobre uslove da ožive sela, uz stvaranje dobre infrastrukture. Razvoj turizma ?e obezbediti ve?u potražnju za proizvodnju organske hrane.Cena organski uzgojenih proizvoda je od 30 – 50% viša od klasi?no uzgajanih poljoprivrednih proizvoda, ali tržište se širi – raste svest potroša?a o zdrvstvenoj bezbednosti i boljem kvalitetu proizvoda.

Leave a Reply