Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Konkurs- komasacija, bespovratno 15 miliona dinara

Konkurs- komasacija, bespovratno 15 miliona dinara

Konkurs za sufinansiranje – Za započinjaje novih postupaka komasacije u jedinicama lokalnih samouprava s teritorije AP Vojvodine, kao i nastavak postupaka komasacije koji su u toku namenjeno više od 73 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljjoprivredu, vodoprivredu i šumrstvo raspisao je konkurs za sufinansiranje realizacije aktivnosti kod postupaka komasacije.

Cilj konkursa je podrška započinjanju novih postupaka komasacije u jedinicama lokalnih samouprava s teritorije AP Vojvodine, kao i nastavak postupaka komasacije koji su u toku (za jedinice lokalne samouprave: Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Kanjiža, Irig, Opovo, Žitište, Vrbas, Mali Iđoš, Ruma, Apatin i Kovin).

Koliko sredstava se dodeljuje?  

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za započinjanje novih postupaka komasacije jeste 24.096.510,84 dinara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za realizaciju ranije započetih postupaka komasacije koji su u toku u jedinicama lokalne samouprave iz tačke 1. ovog konkursa jeste 49.381.556,34 dinara.

Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55 %. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava po jednoj prijavi iznosi do 15.000.000,00 dinara.

Namena sredstava

Kada su u pitanju prijave koje se podnose za započinjanje novog postupka komasacije, predmet finansiranja jesu aktivnosti na realizaciji I faze komasacije, definisane programom komasacije: komasaciona procena vrednosti zemljišta, geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, i sl.

Kada su u pitanju prijave koje se podnose za nastavak komasacije, predmet finansiranja jesu aktivnosti na realizaciji II i III faze komasacije, definisane programom komasacije: geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, radovi na krčenju terena i uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, nabavka belega i sl.

Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično.

Rok za prijavu na konkurs zaključno sa 04.9.2017. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.