Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Komorač organska proizvodnja ga treba

Komorač organska proizvodnja ga treba

komorač organska

Komorač organska zaštita

Komorač organska. Za organsku poljoprivredu veliki značaj ima komorač(Foeniculum vulgare ) var. vulgare tkz. gorki komorač (izgled mu je veoma sličan mirođiji), višegodišnja vrsta koja se gaji zbog plodova. Etarsko ulje plodova poseduje antifungalne, virostatičke, insekticidne i nematocidne osobine, te je veoma pogodno za sintezu potencijalnih biopesticida koji imaju široku primenu u organskoj poljoprivredi. Komorač u cvetanju produkuje veliku količinu polena i nektara, pa privlači veliki broj korisnih insekata (( Syrphidae i bubamare, insekte predatore), zbog čega se često koristi za združenu setvu sa drugim biljkama, ali i kao zaštitni pojas u organskoj poljoprivredi.

Kao veoma efikasno pokazalo se združivanje useva bundeve i komorača, pri čemu se značajno smanjuje brojnost vaši, koje su vektori virusa koji pričinjavaju velike štete biljkama iz fam. Cucurbitaceae. Ustanovljeno je da gajenje komorača u zasadu malina značajno smanjuje brojnost larvi malinine bube ( Byturus tomentosus), takođe komorač u združenom usevu sa pšenicom značajno smanjuje brojnost termita u polju.

Komorač organska 

Etarsko ulje komorača ispoljava antifungalnu aktivnost na biljne patogene Cladosporium cladosporoides, Phomopsis helianthi i Trichophyton mentagrophytes. Pokazuje takođe i inhibiciono dejstvo na rast gljiva : Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium graminearum i Fusarium moniliforme, a deluje i na Aspergillus niger i Rhizopus stolinifer koji su zna?ajni tokom skladištenja hrane.Etarsko ulje komorača može da se koristi i za suzbijanje patogena plodova paradajza kao sto su Alternaria alternata i Penicillium digitatum.

U svetu postoje bioinsekticidi na bazi komorača.

Botanički insekticid na bazi masnog ulja karanja ( Pongamia pinnata) i etarskog ulja komorača koristi se u zaštiti kupusa od kupusovog moljca (Plutella xylostella).

Biopreparat, pod komercijalnim imenom Proagrim, koji se sastoji od masnog ulja biljke Azadirachta indica i etarskog ulja komorača je veoma efikasan u suzbijanju larvi voćne muve Ceratitis capitata.

Takođe je utvrđeno da etarsko ulje komoraća poseduje insekticidnu aktivnost na žitnog ( Sitophilus granarius) i pirinčanog žižka ( Sitophilus oryzae).

Dipl.ing.polj. Svetlana Šučević

foto pixabay.com

Komorač organska