Tuesday, 23 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Mehanizacija » Traktor – koji je najbolji za Vaše gazdinstvo ?

Traktor – koji je najbolji za Vaše gazdinstvo ?

traktor Traktor – Mehanizacija koja se upotrebljava u poljoprivredi se kod  nas retko obnavlja. Država je donela odluku o davanju subvencija za nabavku mehanizacije. Samo treba doneti pravu odluku.

KAKO IZABRATI TRAKTOR?

 Možda će Vam ovi saveti olakšati izbor.

 Tržište poljoprivredne mehanizacije danas pruža kupcima nebrojene mogu- ćnosti izbora. Odabir “pravog” traktora posao je koji zahteva dosta istraživanja i razmatranja. Pre nego krenete u investiciju potrebno je znati odgovore na neka pitanja i utvrditi za što vam tačno traktor treba. U nastavku Vam dajemo neke savete kako odabrati najbolje prilagođeni model i značajke koje pri tome trebate razmotriti.

 Veličina i konfiguracija zemljišta

 Polazna tačka pri odabiru traktora treba biti veličina i konfiguracija vašeg zemljišta. Razmislite o broju hektara koje imate, nagibu vašeg terena, ali i o vašim potrebama  u budućnosti. Imate li nameru kupovati dodatno zemljište? Kupovina  odgovarajućeg traktora unapred često je ekonomičnija od njegove nadogradnje nakon kratkog vremena.

 Namena traktora

 Traktori se  odlikuju univerzalnošću korištenja i njihova namena može biti višestruka. Međutim, njihova osnovna namena određuju tehnološke i agrotehničke zahteve koje on mora ispunjavati budući da određeni poslovi zahtevaju specifične priključke i snagu.

 Karakteristike koje treba imati traktor namenjen oranju različite su u odnosu na traktore namenjene transportu ili u odnosu na traktore specijalne namene (koji imaju gume većih dimenzija i mogućnost odvajanja točkova). Ukoliko se traktor koristi za setvu i međurednu kultivaciju mora imati uske gume i mogućnost podešavanja točkova. Kod traktora namenjenih za rad u voćnjacima i vinogradima koji se nalaze na nagibima zahteva se nisko težište i mali razmak između točkova radi smanjenja rizika od prevrtanja te prolaska ispod krošanja.

 Traktori namenjeni za rad u povrtlarstvu moraju imati veći broj stepena prenosa s malim brzinama kretanja. Traktori koji se intenzivno koriste u zaštiti bilja trebaju biti opremljeni kabinama s nadpritiskom kako bi se rukovaoc zaštitio od hemijskih sredstava koja se primenjuju.

   Traktori se koriste za:

  • obrađivanje tla; naoravanje i odoravanje u kombinaciji s različitim plugovima (jednobrazdni plug, dvobrazdni plug, trobrazdni plug, diskusni plug, plug sa hidrauličkim podešavanjem,);
  • usitnjavanje zemlje (u kombinaciji s tanjiračama i rotacionom kopačicom); priprema terena za oranje – malčiranje (u kombinaciji s raznim vrstama malčera);
  • sađenje (u kombinaciji s različitim vrstama sadilica);
  • prskanje (traktori s priključnom prskalicom ili atomizerom);
  • košnju (traktori s raznim priključcima; rotacio- nom kosom, prekretačima za seno, sakupljači- ma sena, balirkama);
  • prevoz tereta (u kombinaciji s raznim prikolica- ma; jednoosovinskom ili dvosovinskom vučnom prikolicom nosivosti do 4 t,
  • samouto- varnim prikolicama za travu
  • uređivanje tla; čišćenje, ravnanje ili prenošenje zemlje, peska, šljunka i ostalog sa priključenim utovarivačem prenos vode; u kombinaciji sa cisternom za vodu zapremine od 3 do 4 m3.

Tehničke karakteristike

Važan kriterij za izbor traktora čine tehnički pokazatelji traktora. Traktor sa svojom težinom ostvaruje silu vuče pri čemu je važna raspodela težine na prednji i zadnji most. Težina traktora, snaga motora, nosivost hidrauličkih podiznih mehanizama, hidraulički sistem, transmisija i drugo trebaju biti prilagođeni potrebama.

 

Ergonomija

  U osnovnoj verziji nude se traktori kod kojih je nivo buke i nivo negativnih vibrtacija sveden na minimum koji osigurava zdrav radni prostor. Raspored komandi, instrumenata i preglednost obično su na visokom nivou i bez dodatne opreme. Za viši nivo opremljenosti dodatno se plaća višom cijenom traktora.

 Ekonomija

 Uz sve prethodno navedeno, pri konačnoj odluci o izboru modela traktora moramo voditi računa i o efektivnosti. Povećani ekonomski efekti novog traktora pokazuju se kroz povećanje prinosa uz niže troškove eksploatacije. Pri donošenju odluke o kupovini traktora jako je bitno i voditi računa o broju godišnjih radnih sati. Potrebno je odabrati traktor koji će predstavljati najoptimalniji odnos vrednosti i cene u odnosu na naše potrebe.

 Kupljen traktor koji se ne koristi predstavlja samo teret poslovanju. Istovremeno, traktor koji nije dovoljno opremljen neće se moći koristiti ili će to biti neefikasno.

 Kao i u ostalim životnim odlukama, pri kupovini traktora potrebno je odrediti pravu meru koja znači “ni previše, ni premalo”.

pss srbija

Leave a Reply