Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Klonovi sorte Šardone u našem vinogorju

Klonovi sorte Šardone u našem vinogorju

Klonovi sorte Šardone – Intenzivan rad na klonskoj selekciji sorte Šardone doprineo je njenoj ubrzanoj i velikoj ekspanziji. Stvoren je veliki broj klonova koje odlikuju produktivnije karakteristike u odnosu na populaciju sorte, uz o?uvane ili posebno naglašene kvalitetne komponente. Posebno interesovanje me?u našim vinogradarima vlada za italijanskim klonovima VCR4, VCR6, VCR10, VCR11. U našoj zemlji su introdukovani i francuski klonovi Šardonea – 75, 76, 95.

Klonovi sorte Šardone u našem vinogorju

Sorti Šardone (Chardonnay) pripada vode?e mesto u svim vinogradarskim zemljama gde se gaje sorte za bela vina. Sorta je francuskog porekla, iz podru?ja Champagne i Burgogne. Poseduje visoku ekološku plasti?nost koja joj je omogu?ila uspešno gajenje u razli?itim delovima sveta. Intenzivan rad na klonskoj selekciji sorte Šardone doprineo je njenoj ubrzanoj i velikoj ekspanziji. Stvoren je veliki broj klonova koje odlikuju produktivnije karakteristike u odnosu na populaciju sorte, uz o?uvane ili posebno naglašene kvalitetne komponente.

U proteklih 10-12 godina, u našoj zemlji su introdukovani noviji klonovi iz Italije i Francuske. Posebno interesovanje medu našim vinogradarima vlada za klonovima sorte Šardone poput VCR4, VCR6, VCR10, VCR11. Navedeni klonovi poti?u iz Italije i proizvod su zadruge VCR (Vivai Cooperativi Rauscedo), svetskog lidera u proizvodnji loznog sadnog materijala superiornih geneti?kih i sanitarnih karakteristika. U našoj zemlji su introdukovani i francuski klonovi Šardonea – 75, 76, 95.

Vladan Trandafilovi?, dipl.ing.

spec. ampelografije

foto pixabay.com