Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Karlovački uzgojni oblik za vinovu lozu

Karlovački uzgojni oblik za vinovu lozu

Karlovački uzgojni oblik – Izboru i formiranju uzgojnog oblika mora se posvetiti posebna pažnja. On mora biti prilagođen zahtevima i potrebama sorte, jednostavan za formiranje i održavanje.

Uzgojni oblik ima zadatak da obezbedi:

– pravilan raspored lastara, lišća, grozdova i svih ostalih organa

dobru provetrenost i osunčanost svih delova čokota

– nesmetano sprovođenje svih agrotehničkih mera

– nesmetan prolaz mehanizacije

Karlovački uzgojni oblik za vinovu lozu

ZA sorte koje zahtevaju dugu rezidbu preporučljivo je formiranje karlovačkog uzgojnog oblika.

Formiranje karlovačkog uzgojnog oblika traje 4 godine.

  • U prvoj godini se neguju svi lastari.

  • Na početku druge vegetacije rezidbom se ostavljaju dva vidljiva,zdrava zimska okca, a svi ostali lastaru se uklanjaju do osnove. Tokom vegetacije neguju se samo dva lastara a lačenjem se uklanjaju svi nepotrebni. Oba lastara se privezuju uz pritku na svakih 20 cm porasta kako bi bili pravi jer će jedan od njih dati buduće stablo.

  • Na početku treće vegetacije odabere se jedan od dva odnegovana lastara i prekrati iznad druge žice dok se drugi lastar uklanja do osnove. Tokom proleća se lačenjem uklanjaju svi lastarići do prve žice a neguju samo oni između prve i druge žice.

  • Na početku četvrte vegetacije lastar najbliži prvoj žici se prekraćuje na kondir sa dva okca, lastar iznad njega na luk. Luk se prebacuje preko druge žice, savija i veže za prvu. Ovim je formiranje ovog uzgojnog oblika završeno. Redovnom rezidbom prošlogodišnji luk (rodno drvo) uklanjamo do osnove a od dva lastara iz ostavljenog kondira viši orezujemo na luk (od 8 do 12 okaca u zavisnosti od sorte) a niži na kondir ( 2 okca) sve ostale lastare uklanjamo do osnove.

Karlovački  uzgojni oblik čokoti se mogu saditi u paru na rastojanju 15 do 20 cm. Rastojanje između redova 3 m a u redu 1.6 m , tako da imamo 4160 čokota po hektaru.

Za karlovački uzgojni oblik najbolje je koristiti sledeći raspored i dimenziju žica:

– prva žica na visini od 75 do 80 cm, debljine 2,2 mm, služi za privezivanje lukova – druga žica je noseća, na visini od 90-100 cm, debljine 3,2 do 4 mm

– zatim slede dva do tri sprata dvostrukih žica (2,2 mm) koje služe za prihvatanje zelenih lastara

Đorđe Sovilj, dipl.ing.

foto pixabay.com

Karlovački uzgojni oblik