Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Karlovačka berbe grožđa, 23-25. septembar 2016.

Karlovačka berbe grožđa, 23-25. septembar 2016.

Karlova?ka berba grož?a 23 – 25. 09 2016. popularni Grož?ebal ima dugu tradiciju. Manifestacija je nastala još 1930. godine, a nakon kra?e pauze ponovo je oživela 1992. godine pa se do današnjih dana krajem septembra tradicionalno obeležava po?etak berbe grož?a. Ova privredno-kulturno-turisti?ka manifestacija ima za cilj o?uvanje kulturne i duhovne tradicije Sremskih Karlovaca, unapre?ivanje turisti?kih potencijala ovog kraja ali i promociju privrednih mogu?nosti doma?ih vinogradara po ?ijem vinu su Karlovci nadaleko poznati.

Branko Radi?evi? je opevao berbu i mlade mome, rujno vino i tamburaše.

?a?ki rastanak ( deo)

_ _ _ _ _ _ _ _

Jošte malo – eto vinograda.
Gledaj sada ubavoga rada:
Beri, nosi, ?as dole ?as gore;
Momci klik?u, a pesme se ore:
“Živo, živo!” jedan drugog kori;
Živo s’ radi, al’ niko s’ne mori.
Gledni samo, posle uje svake,
Gledni, brate, one noge lake!
Ta tek što se svirac ?uje
Ve? u kolu s’ podskakuje.
Kolo, kolo, svirac svira,
Noga zemlju ne dodira;
“Sitno, brate, ijujuju!”
Momci ?ili podvikuju;
“Svirac svira,
ne da mira,
A još više devoj?ice,
Njine o?i i nožice!
Dede, brate, ijujuj,
De, posko?i, ne luduj!
Ko bi jako momak bio,
Pa se ne bi pomamio!
Ao, sele bosonoga,
Zla ti maja do zla Boga –
Ne dala ti ?arapica,
Ni laganih papu?ica,
Da u?iniš klepa klapa –
Za tobome, dušo, skapa’!
Oho, sele vita stasa,
Drž’ se bra?i oko pasa!
Kolovo?a kolo vija,
Kolo leti, znoj probija –
Al’ u tvoji’ nedri tude
Okle snega do dve grude?
?udo, sele, divno ?udo,
Ala bih se mla?an grud’o!”…
Kolo, kolo, naša dika,
Puška puca, cika, cika,
Pa sve tako, pucaj, beri,
Pevaj, igraj, do ve?eri.
A kad sunce ve?e seda,
Besna mom?ad još se ne da;
Ide ku?i, podvikuje,
Puni puške, popucuje,
Svirac svira, moma poje:
“Kolovo?o, zlato moje!”…
Pa u kr?mu, te do zore,
Kolo igra, pesme s’ ore;
A u zoru s’ zajuhu?e,
Udri opet ka’ i ju?e.

Celodnevni raznovrstan program ?ini da ovaj sajam grož?a i vina bude mnogo više od toga, svojevrstan festival za sve ukuse i uzraste. Desetine hiljada posetilaca Karlova?ke berbe za tri dana održavanja manifestacije mogu videti brojna kulturno-umetni?ka društva (raznoliki folklor, gajdaše, tamburaše…), za najmla?e se organizuju de?ja pozorišta, ma?ioni?ari, klovnovi i drugi zabavlja?i, a kasniji sati su predvi?eni za koncert poznatih pop-rock i folk izvo?a?a. Centralni deo manifestacije je svakako prodajna izložba grož?a, vina i raznih suvenira, kao i druge privredno-kulturne izložbe.

PROGRAM MANIFESTACIJE

Petak, 23. septembar

Glavna bina

– 18 sati: Kreativni M kutak – Muzika koju volim (de?iji orkestar elektri?nih i akusti?nih gitara)

– 19 sati: Defile bera?a grož?a – OKUD „Brankovo kolo“ sa gostima, Veliki narodni orkestar Akademskog kulturno – umetni?kog društva Univerziteta u Novom Sadu „Sonja Marinkovi?“, Defile vinskih viteških redova Srbije

– 20.45 sati: Sve?ano otvaranje – pozdravni govor i vatromet

– 21 sat: Bane Krsti? i Garavi sokak

– 22.30 sata: Kvintet Vladimir Stankovi?

– 23.30 sata: Bend Talasna dužina

DJ bina

– 21 sat: DJ Shpeera

– 22.20 sata: DJ Morning Indian

– 23.40 sata: DJ Groover

Subota, 24. septembar

Glavna bina

De?ji program od 10 do 13 ?asova

– De?ija predstava „Medina dijeta“

– Radionica za decu –“ Plodovi jeseni/grož?e“

– Ma?ioni?ar Volare

– 18 sati: „Vivak“ – de?iji hor, De?iji tamburaški orkestar „Jela?i?“, De?iji hor „Baji?evi slavuji“, Muzi?ka škola „Isidor Baji?“, koncert sa predstavom „Ljubav na vojvo?anski na?in“.

– 20.15 sati: Veliki narodni orkestar Akademskog kulturno – umetni?kog društva Univerziteta u Novom Sadu „Sonja Marinkovi?“

– 21.30 sat: Koncert grupe Drum’n’Zez

– 23 sata: Koncert grupe Van Gogh

DJ bina

– 21 sat: DJ WD 87

– 22.20 sata: DJ Contre

– 23.40 sata: DJ Macro

Nedelja, 25. septembar

Glavna bina

De?iji program od 10 do 14 ?asova

– De?ija predstava „?arolija na kraju predstave“, „Pe?olino šov“, specijalni gost Ratko Kraljevi?

– De?ija radionica „Grož?ebal – Tradicija i obi?aji“

– Ma?ioni?ar Volare

– 18.30 sati: Srbija u ritmu Evrope – De?iji plesni ansambl

– 18.45 sati: Nastup plesnog ansambla „Folklorika“

– 19.30 sati: Flamenko plesna grupa „La Familia“

– 20.30 sati OKUD „Brankovo kolo“ sa gostima

– 21.45 sat: Narodni orkestar „Kvartet Plus“ sa gostima – tamburaški sastav