Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » KAMUT stara sorta pšenice za organsku proizvodnju

KAMUT stara sorta pšenice za organsku proizvodnju

herbicid fungicidKAMUT – Pored spelte, pšenice koja se gaji u organskoj proizvodnji i za koju je dokazano da je lekovita, još jedna stara vrsta pšenice se širi na zapadu, a to je kamut – Triticum turanicum, ili staroegipatska, Tutankamonova pšenica. Kamut na staroegipatskom zna?i pšenica. Gajio se pre 4.000 godina i pretpostavlja se da poti?e iz stare Persije sa Iranske visoravni.

Zanimljiv je po?etak njegovog gajenja u XX veku. U II svetskom ratu jedan pilot je pronašao šaku pšenice u starom egipatskom grobu i poslao za Ameriku. Pokazala se otpornijom od obi?ne pšenice na sušu, bolesti i šteto?ine. Daje stabilne prinose bez upotrebe vešta?kih ?ubriva, pa se sve više širi u organskoj poljoprivredi.

KAMUT stara sorta pšenice za organsku proizvodnju

Zrno je grbavo i dva puta duže od zrna obi?ne pšenice. Težina 1000 zrna je 60 grama. Ima oko 30 % više belan?evina, ulja i vitamina. Iako sadrži gluten, on je u takvom obliku da ne izaziva bolest celijakiju kod ljudi koji su oseljivi na gluten, tako da može da se jede u sirovom obliku, što je važno za osobe koje su se opredelile za ishranu presnom hranom – row food. Ima sladak ukus zbog vec?eg sadržaja šec?era, zato ga nazivaju još i slatka pšenica.

Zrno kamuta ima polifenole, vitamin E, selen i cink, koji su važni antioksidansi. Antioksidansi sma-njuju pojavu malignih obo – ljenja tako što neutrališu slobodne radikale, koji oštec?uju c?eliju. Sadrži još neke bioaktivne materije koje imaju lekovito svojstvo, što je samo dokaz da su anti?ke vrste i sorte žitarica, koje su zadržale arhai?ni genetski kod, više od hrane. Jednosmerna selekcija na visok prinos i dobar ukus uništila je blagotvorno svojstvo biljne hrane da istovremeno može da le?i ljudski organizam. Tako?e, ishrana kamutom uravnotežava nivo šec?era u krvi kod dijabeti?ara, a pomaže i kod snižavanja krvnog pritiska i holesterola, zatim preventivno deluje protiv kardiovaskularnih oboljenja.

Ovo je jara forma pšenice i seje se po?etkom marta. Potrebno je 150-180 kg/ha semena, što obe-zbe?uje 210 biljaka po m². Visoka je 130 cm, ima dug klas sa crnim osjem koji je oboren, što smanjuje opasnost od proklijavanja. Daje prinos od 1,6-2 t/ha u organskoj proizvodnji.

Dragomir Radic? – PSSS Smederevo

Leave a Reply