Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

kajsija

Kalcijum i voće

Kalcijumova djubriva se unose u zemljište plićim ili dubljim zaoravanjem, zavisno od starosti zasada, kao i fosforna i kalijumova đubriva. Za razliku od ostalih đubriva, ona se NE koriste za redovno đubrenje, nego izuzetno kao interventno djubrenje u cilju popravke fizičko-hemijskih osobina zemljišta.

Kalcijumova djubriva imaju veću primenu pri pripremi zemljišta za podizanje voćnjaka, u cilju popravke pH vrednosti (meliorativno đubrenje).

Folijarna đubriva na bazi kalcijuma  primenjuju se  za  prihranjivanje voća  preko lista i ploda, radi dopunske ishrane kalcijumom i smanjenja gorkih pega na plodovima jabuke i kruške.

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

KALCIJUM NITRAT – Karakteristike proizvoda

Calcium Nitrate

  • Potpuno rastvorljivo , bez ostataka

  • Jako malo ne?isto?a (fosfor, gvoždje, fluor) i malom koncentracijom amonijuma (N-NH4).

  • Rastvoren je potpuno transparentan

  • Bele je boje, delimično žućkast, u obliku peleta

  • Koristi se i za navodnjavanje sistemom kap po kap u uslovima visoke tehnologije ( proizvodnja bez zemlje) i za folijarnu primenu.

  • Dostupan i u specifičnim derivatima sa npr Magnezijum nitratom i/ili (helatnim) mikroelementima.

  • Kompatibilan sa svim djubrivima koja su rastvorljiva u vodi.

Izuzetno važan elemenat za strukturu ćelijskih membrana, u njegovom odsustvu ćelije pucaju. Odgovoran je za deobu ćelija, za porast i izduživanje korena, povećava otpornost biljke na bolesti. Simptomi nedostatka kalcijuma uočavaju se na najudaljenijim delovima biljke i na mladom tkivu (vrh korena, na plodovima, ivicama mladih listova).

PSSS Kraljevo d.o.o.

Mirjana Ostojić, dipl. inž.

 foto pixabay.com

 Kalcijumova djubriva, upotreba i namena