Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

kajsija

Kalcijumova djubriva se unose u zemljište pli?im ili dubljim zaoravanjem, zavisno od starosti zasada, kao i fosforna i kalijumova ?ubriva. Za razliku od ostalih ?ubriva, ona se NE koriste za redovno ?ubrenje, nego izuzetno kao interventno djubrenje u cilju popravke fizi?ko-hemijskih osobina zemljišta.

Kalcijumova djubriva imaju ve?u primenu pri pripremi zemljišta za podizanje vo?njaka, u cilju popravke pH vrednosti (meliorativno ?ubrenje).

Folijarna ?ubriva na bazi kalcijuma  primenjuju se  za  prihranjivanje vo?a  preko lista i ploda, radi dopunske ishrane kalcijumom i smanjenja gorkih pega na plodovima jabuke i kruške.

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

KALCIJUM NITRAT – Karakteristike proizvoda

Calcium Nitrate

  • Potpuno rastvorljivo , bez ostataka

  • Jako malo ne?isto?a (fosfor, gvoždje, fluor) i malom koncentracijom amonijuma (N-NH4).

  • Rastvoren je potpuno transparentan

  • Bele je boje, delimi?no žu?kast, u obliku peleta

  • Koristi se i za navodnjavanje sistemom kap po kap u uslovima visoke tehnologije ( proizvodnja bez zemlje) i za folijarnu primenu.

  • Dostupan i u specifi?nim derivatima sa npr Magnezijum nitratom i/ili (helatnim) mikroelementima.

  • Kompatibilan sa svim djubrivima koja su rastvorljiva u vodi.

Izuzetno važan elemenat za strukturu ?elijskih membrana, u njegovom odsustvu ?elije pucaju. Odgovoran je za deobu ?elija, za porast i izduživanje korena, pove?ava otpornost biljke na bolesti. Simptomi nedostatka kalcijuma uo?avaju se na najudaljenijim delovima biljke i na mladom tkivu (vrh korena, na plodovima, ivicama mladih listova).

PSSS Kraljevo d.o.o.

Mirjana Ostoji?, dipl. inž.

 foto pixabay.com