Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

Kalcijum  manjak u gajenju – Mogući su veliki problemi na plodovima povrća, naročito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako oštećenom plodu obično se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp.

Ovakav tip oštećenja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogućnost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem vremenskom periodu.

KALCIJUM  manjak u gajenju paprike, paradajza

 Delimično se nedostatak kalcijuma može nadoknaditi folijarnom prihranom koja u svom sastavu ima kalcijum. Vreme primene ovakve vrste prihrane je početak cvetanja i tokom cvetanja, ali je najbolje ova sredstva koristiti nakon analize zemljišta, jer često u zemljištu ima ovog elementa, ali usled nedostatka vlage biljka nije u stanju da ga usvoji. Redovno zalivanje može doprineti boljem usvajanju kalcijuma. Slični simptomi se javljaju na plodovima paprika koji su bili izloženi suncu.

Ako su  plodovi paradajza pri peteljci nedovoljno zreli radi se o nedostatku kalijuma. Može se  desiti da usled navodnjavanja rast pokožice ploda nije ravnomeran i zato dolazi do pucanja plodova oko peteljke i razvoja sive truleži.

Za suzbijanje sive truleži primenjuju se botriticidi:

Teldor 500 SC,Switch ,Signum i dr. uz praćenje karence!!!


Zvezdana Jovanović,dipl.ing.zaštite bilja

PSSS Požarevac
foto pixabay.com

Kalcijum manjak

Leave a Reply