Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

Kalcijum  manjak u gajenju – Mogu?i su veliki problemi na plodovima povr?a, naro?ito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako ošte?enom plodu obi?no se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp.

Ovakav tip ošte?enja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogu?nost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem vremenskom periodu.

KALCIJUM  manjak u gajenju paprike, paradajza

 Delimi?no se nedostatak kalcijuma može nadoknaditi folijarnom prihranom koja u svom sastavu ima kalcijum. Vreme primene ovakve vrste prihrane je po?etak cvetanja i tokom cvetanja, ali je najbolje ova sredstva koristiti nakon analize zemljišta, jer ?esto u zemljištu ima ovog elementa, ali usled nedostatka vlage biljka nije u stanju da ga usvoji. Redovno zalivanje može doprineti boljem usvajanju kalcijuma. Sli?ni simptomi se javljaju na plodovima paprika koji su bili izloženi suncu.

Ako su  plodovi paradajza pri peteljci nedovoljno zreli radi se o nedostatku kalijuma. Može se  desiti da usled navodnjavanja rast pokožice ploda nije ravnomeran i zato dolazi do pucanja plodova oko peteljke i razvoja sive truleži.

Za suzbijanje sive truleži primenjuju se botriticidi:Teldor 500 SC,Switch ,Signum i dr. uz pra?enje karence!!!


Zvezdana Jovanovi?,dipl.ing.zaštite bilja

PSSS Požarevac
foto pixabay.com

Leave a Reply