Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Kajsija mrazevi opasni za cvetale voćnjake

Kajsija mrazevi opasni za cvetale voćnjake

kajsija

Kajsija mraz

Kajsija mrazevi – Zbog svoje dugove?nosti, razvijenosti, polikarpnosti i visoke rodnosti, gajenje vrste – sorte su ?esto izložene uticaju niskih temperature. U odnosu na vreme pojavljivanja, dužinu trajanja, niske temperature prema karakteru delovanja mogu biti:

  • neophodne ili korisne i

  • nepovoljne ili štetne.

Koristan efekat niskih temperatura manifestuje se kroz održavanje latentnog života vo?aka i sadnog materijala u toku zimskog mirovanja, uspešnosti skladištenja plodova, sertifikovanju semena, ?uvanju kalemgran?ica.

Kajsija mrazevi opasni za cvetale vo?njake

Štetan uticaj niskih temperatura, mrazeva, manifestuje se u toku zimskog mirovanja, odnosno u razli?itim fenofazama:

– temperature od -1 °C do +2°C ugrožavaju zametnute plodove;

-temperature od -3 °C ugrožavaju otvorene cvetove;

-temperature od -5 °C do -8 °C ugrožavaju neotvorene cvetove;

-temperature od -10 °C ugrožavaju aktivirani kambijum i cvetne pupoljke;

-temperature od -25 °C do -35 °C ugrožavaju razli?ite vegetativne organe.

Zato je neophodno poznavati odnos vo?aka i njihovih organa prema niskim temperaturama u cilju ublažavanja negativnih delovanja istih. Rast i razvitak vo?aka prestaje pri ulasku u biološki minimum.

Biološki minimum za kontinentalne vrste vo?aka iznosi 5 °C. Ispod biološke nule zaustavlja se rast, ali ne dolazi do izumiranja vo?ke. Odnos vo?aka prema niskim temperaturama zavisi od zdrastvenog stanja, odnosno od stepena ošte?enja u ranijim periodima. Višegodišnji negativni uticaj niskih temperatura zna?ajno iscrpljuje stabla vo?aka, a neretko izaziva i njihovo odumiranje. Kontinentalne vrste vo?aka zahtevaju odre?enu dužinu perioda sa srednjom dnevnom temperaturom ispod biološke nule.

Za pojedine vo?ke taj period traje:

  • kajsija 750-1000 ?asova;

  • breskva 800-1200 ?asova;

  • sorte jabuke i kruške 1200-1500 ?asova.

Prose?na granica temperaturne ekološke vrednosti za ve?inu kontinentalnih vrsti vo?aka kre?e se od +40 °C do -20 °C.  Ukoliko se u desetogodišnjem periodu bar jednom odstupi od navedenih ekoloških okvira, u tom slu?aju takvo podneblje nije pouzdano za gajenje kontinentalnih vrsti vo?aka.

Uticaj mrazeva na geografski i orografski raspored vo?aka je toliko veliki, da se u zavisnosti od njegove ?estine i inteziteta, odre?ena podru?ja mogu preporu?iti za vo?arsku proizvodnju ili potpuno isklju?iti iz takvih kombinacija. Iako su za severnu, južnu, suptropsku i tropsku zonu prilago?ene vrste vo?aka, osim tropske zone, u svim ostalim, temperaturni ekstremi mogu naneti manje ili ve?e štete od izmrzavanja. Stepen ošte?enja pre svega zavisi od bioloških karakteristika vrste-sorte, odnosno stanja vo?ke i fenofaze u kojoj se nalazi.

 Pri ekstremno niskim temperaturama u toku zimskog mirovanja može do?i do izmrzavanja kambijuma i cvetnih pupoljaka, odnosno otvorenih cvetova i zametnutih plodova.

Koriš?ena literatura – Opšte vo?arstvo Prof. dr. M.Veli?kovi?

PSSS Smederevo Savetodavac Biljana Nikoli?, dipl.inž.polj.

foto pixabay.com