Wednesday, 18 January, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » JARE kulture za setvu u proleće

JARE kulture za setvu u proleće

ovasJARE kulture – Lepo vreme u proleće će omogućiti setvu jarih kultura. Ječam i ovas su  dominantne  biljne vrste, tritikale se seje u nešto  manjem obimu. Optimalni rokovi  setve gotovo svih jarih strnih žita je druga polovina februara do polovine marta meseca .
Nekoliko dana ranije treba sejati ovas i ječam . Jari ovas nije osetljiv na eventualno povećanu vlažnost zemljišta, a mlade biljke jako dobro podnose niske temperature. Ječam treba obavezno posejati do 15. marta, jer svako dalje zakašnjenje bitno utiče na smanjenje prinosa .

 Sorte koje bi bile preporuka Stručne službe su sledeće : 

ječam ovas tritikale pšenica
Dinarac Slavuj Favorit Nada
Dunavac Rajac KG-20 Venera
Jadran

Novosadski 448

Lovćen Vojvoda Nevesinjka

 Okvirne količine semena koje treba upotrebiti za ječam su 170-210 kg/ha .

 Jari ječam se seje sa nešto većom normom setve, jer ima izraženu osobinu bokorenja. Jarog ovsa po ha oranične površine “ide” 120-150 kg , dok se tritikale seje sa 250-300 kg/ha semena .

 U ovom setvenom roku,veliki broj proizvođača  koji se bave ozbiljnijom stočarskom proizvodnjom, odlučuje se za združenu setvu krmnih mahunarki   i strnih žita.

 Naša preporuka je smeša grahorice i ovsa sa upotrebom 120 kg/ha grahorice i oko 30 kg/ha ovsa .

 Preporuka đubrenja za jare useve – orijentaciono:
Osnovno đubrenje ( u jesen ) : 300-400 kg/ha NPK  8-24-16 ili 10-30-20 – zaorati
Predsetveno : 250-300 kg/ha NPK istog ili sličnog sastava kao u jesenjem roku

  Preporuka je da se uradi analiza zemljišta i na osnovu njenih rezultata izvršiti đubrenje.

 Dipl.ing. Suzana Nešković

Leave a Reply