Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Jagode transport – brzina određuje ekonomski uspeh

Jagode transport – brzina određuje ekonomski uspeh

Jagode transport – Čuvanje plodova jagode. 

Nakon obavljene berbe jagode brzina kojom se ovi plodovi transportuju, način njihovog čuvanja i mogućnosti plasmana znatno utiče na stanje plodova, kao i na umanjenje kvaliteta, što će se direktno odraziti na zaradu u ovoj proizvodnji.

Kamioni hladnjače, vagoni sa ugrađenim rashladnim sistemima i avionski kargo letovi koriste se za duže transporte – uglavnom izvoz. U tom slučaju plodovi se prethodno rashlađuju na 3 stepena C, a za tim unose u transportna vozila gde je temperatura oko 0 stepeni. Ukoliko bi se u ovakva vozila unosili plodovi sa 20 stepeni C toplota disanja koja se oslobađa pri toj temperaturi veća je od rashladnih kapaciteta uređaja na vozilu pa bi došlo I do povećanja temperature i ubrzanog kvarenja i propadanja plodova. Nije preporučljivo da se jagoda transportuje duže od tri dana na temperaturi -1 do 2 stepena. Smrznuti plodovi transportuju se na -18 do -20 stepeni C.

Jagoda ima prilično mekan plod i veliki respiracioni kojeficijent, što su I glavni razlozi njenog relativno kratkog čuvanja u svežem stanju. Plodovi jagode neznatno dozrevaju pri čuvanju, što iziskuje da se moraju brati u punoj zrelosti, što je glavni razlog njihovog kratkog perioda čuvanja, koji obično iznosi jedan dan u običnim skladištima bez hlađenja.

Jagode transport

U hladnjačama, pri optimalnim temperaturama od -0,5 do 0 stepeni C I relativnoj vlažnosti 85-90% plodovi sorti mekanog mesa za potrošnju u svežem stanju mogu se čuvati 3-5 dana, plodovi sorti čvrstog mesa 8-10 dana, a za preradu I nešto duže. Po iznošenju iz komore plodove trebalo bi držati u posebnoj prostoriji na 6-8 stepeni C najmanje 10 sati u istoj relativnoj vlazi, pa tek onda iznositi na tržište. U suprotnom doći će do jake kondenzacije vlage na površini ploda i ubrzanog kvarenja.

Mnogo je lakše i jednostavnije čuvati plodove jagode zamrznute na -18 do – 20 stepeni C godinu i više dana. Posle berbe plodovi se u odgovarajućoj ambalaži unose u predkomore za rashlađivanje, pa potom u tunele za smrzavanje ( na takozvano šokiranje).

U tunelima su temperature od -30 pa do -50 stepeni C, a samo zamrzavanje traje od 10 do 14 sati. Po iznošenju iz tunela smrznuti plodovi se pakuju u odgovarajuću ambalažu ( najčešće polivinilske kese od 10 kg čija je oznaka 10/1). Tako smrznuta jagoda naziva se original.

U protočnim tunelima smrzavanje traje oko 20-30 minuta, dok u tunelima- linijama sa kriogenim zamrzavanjem, gde se koristi ugljendioksid ili tečni azot, smrzavanje – šokiranje traje svega 7-8 minuta, pri čemu temperatura gasa je od – 70 do -100 stepeni, odnosno i do -180 stepeni C.

Generalno, što se brže obave svi postupci od berbe do smrzavanja veći je I udeo kvalitetnijih plodova.

Mr Branko Tanasković PSSS Čačak

foto pixabay.com

Jagode transport