Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » JAGNJENJE ovaca, šta raditi, kako pomoći

JAGNJENJE ovaca, šta raditi, kako pomoći

jagnjeJagnjenje je prirodan proces i u 90 % slu?ajeva se odvija bez nekih posebnih problema i pomo?i ?obanina. To ne zna?i da ne treba ovci pomo? u pojedinim slu?ajevima,pošto znamo da ovce blizne pa ?esto daju i trojke. U ovakvim slu?ajevima poro?aj potraje duže pa samim tim je ?ovekova pomo? neophodna.

Znaci jagnjenja

 1. -Ovca se odvaja od drugih grla u stadu i drži se po strani,

 2. -Stidnica je nabubrela crvenkaste boje, a vime je nabreklo,

 3. -Ovca ispoljava uznemirenost i uzbu?enost, ?esto udara nogama po podu islabije uzima hranu,

 4. -Sluzav iscedak iz stidnice pojavljuje se nekoliko dana pre jegnjenja,

 5. -Ovca ?esto leže, ustaje-zabacuje glavu unazad,koluta glavom i oblizuje usta,

 6. -Na 2- 3 dana pred jagnjenje trbuh se naglo spušta, a gladne jame su jako izražene,

 7. -Ovca tako?e vrlo ?esto mokri, uznemirena je i bleji.

 Za uspešno bavljenje ov?arstvom i ostvarivanje dobrih rezultata u ovoj proizvodnji od izuzetnog zna?aja je stalan nadzor stada – prisustvo ?oveka. Veliki broj jagnjadi pa i ovaca ugine usled nedostatka prisustva i pomo?i odgajiva?a (?obanina) u momentu jagnjenja.

Razlozi zbog koji se ?esto dešava ovakav ishod su slede?i

  • Ovca ne prihvata svoje jagnje po poro?aju napušta ga i ono ugine od hladno?e i gladi. To se naro?ito dešava kod prvojagnjenica, slabo hranjenih ovaca – loša kondicija pa je i instikt materinstva slabo izražen ili su iscrpljene od teškog poro?aja pa se odmaraju.

  • Nevitalno ro?eno jagnje, nemože da ustane da bi uzelo kolostrum i ugine od gladi pošto oslabi instikt za sisanje.

  • U slu?aju dugog i teškog jagnjenja ili zbog zapušavanja disajnih kanala sluzom jako ?esto dolazi do uginjavanja ukoliko nema prisutnog ?obanina da pruži pomo?.

 • Ukoliko je jagnje jedinac, ono je i krupnije ili zauzima nepravilan položj u tim slu?ajevima jagnjenje bez pomo?i ?oveka vrlo ?esto uginjava.

JAGNJENJE ovaca, šta raditi, kako pomo?i

Normalno jagnjenje

Ukoliko je sve normalno jagnjenje traje od 15-40 minuta, u situacijama kada se nešto komplikuje potraje duže 1-2 ?asa. Ovce se naj?eš?e jagnje u ve?ernjim ?asovima u intervalu od 17-21 h. Tokom jagnjenja ovca naj?eš?e leži, ali može i stajati što je naj?eš?e u završnoj fazi pro?aja istiskuje plod. Pri jagnjenju najpre se pojavljuje vodenjak, koji pod uticaja poro?ajnih napora puca a zatim se istiskuje plod. Ako je položaj ploda pravilan najpre izlaze prednje noge izme?u kojih se nalazi glava a zatim i celo telo.

Ukoliko je ovca slaba ili iscrpljena, poro?ajni napori su tako?e slabi, pa joj se mora pomo?i povla?enjem za prednje noge kada se jave naponi ali sa povla?enjem treba prestati ?im prestane ovca da daje napone. Dešava se da je jagnje okrenuto suprotno zadnjim nogama prema izlazu pa ako se poro?aj produži dolazi do ugušenja ploda. Ukoliko se radi o prvojagnjenici ovakav položaj ploda može da stvori probleme i dovede do uginu?a jagnjadi pa i ovce.

 Ukoliko ovca ima blizance pa i više jagnjadi, to se ponavlja dok svi ne budu istisnuti. Tada uglavnom poro?ajni naponi se smanjuju i prestaju, ali se ponovo javljaju slabijeg intenziteta kako bi se izbacila i posteljica.

 Zbog toga je potrebno pratiti tok jagnjenja, i ako je on normalan, nije potrebna nikakva pomo? od strane odgajiva?a. Ukoliko se poro?aj iz bilo kog razloga oduži, a nismo u mogu?nosti da ovci pomognemo što pre treba potražiti pomo? stru?nog lica.

 Ako se ovce jagnje u periodu kada još idu na pašu, ov?ar mora pažljivo da posmatra svoje stado naro?ito pre isterivanja na pašnjak da bi se ovce koje “najavljuju” jagnjenje ostavile u ov?arniku.

 U najve?em broju slu?ajeva jagnjenje se odvija normalno, na prirodan na?in. Me?utim, ima slu?ajeva kada je jagnjenje teško i kada je pomo? neminovna. Ov?ar mora da bude spreman da pomogne ukoliko se jagnjenje produži duže od 1h.

  Tri osnovne stvari se moraju u tom slu?aju ispoštovati:

 1. – Pravilan položaj ovce,

 2. – Higijena i

 3. – Nežnost i strpljivost

  Ako se poštuju ova tri pravila i vrlo malo prakti?nog znanja, gotovo uvek je mogu?e spasti ovcu i jagnje. Odgajiva? mora oprati ruke i namazati. Tako?e treba oprati deo oko stidnice ovce vodom i sapunom. Ulje (zejtin ) treba izbegavati u ve?oj koli?ini jer vrši nadražaj materice.

 Ukoliko je položaj jagnjeta pravilan, to zna?i da su dve prednje noge i deo glave vidljivi, smetnja pri poro?aju može da bude prouzrokovana krupno?om jagnjeta. U tom slu?aju jagnje mora da izvu?emo pažljivo vezivanjem za prednje noge užetom. Povla?enje užeta mora da se poklapa sa poro?ajnim naponima ovce. U isti vreme sa slobodnom rukom odgajiva? maže uljem stidnicu i širi poro?ajne kanale prstima. Ako prednje noge i glava nisu vidljivi, a istovremeno položaj jagnjeta nepravilan ov?ar mora pokušati da uvla – ?enjem ruke unutar ovce dovede plod u normalan položaj. Ovaj postupak mora biti ura?en sa puno nežnosti i opreznosti kako nebi oštetili nežno tkivo materice i vagine.

 Utvr?ivanje disanja

 Posle poro?aja ovca oliže jagnje i osuši, ukoliko toga nebude ?obanin osuši jagnje sa suvom slamom i oslobodi najpre od sluzi sa nozdrva, kako nebi došlo do gušenja. Pri teškom poro?aju jagnje je nevitalno ili jedva pokazuje znake života, treba mu obristi nozdrve i pristupiti oživljavanju putem vešta?kog disanja-masažom

 Pup?ana vrpca

 Prestavlja otvor za sve vrste infekcija. Prilikom jagnjenja se naj?eš?e sama prekida ili se se?e na dužini od 5-7 cm. pa se odmah izvrši dezinfekcija tinkturom joda. Ako je sve u redu posle nedelju dana ona se osuši i odpadne.

 Slavko Mladenovi? dipl. ing.

 Izvor: PSS Leskovac

foto pixabay.com

Leave a Reply