Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Jagnje ishrana u prvim danima života – kolostrum

Jagnje ishrana u prvim danima života – kolostrum

Jagnje ishrana – Prva hrana jagnjeta je kolostrum i ono treba da ga dobije najdalje na dva sata po jagnjenju. Na taj način jagnje stiče imunitet a mleko treba da služi kao isključiva hrana do 14. dana života. Nakon toga vrši se prihranjivanje početnim smešama ili pak usitnjenim zrnevljem žitarica uz kvalitetno seno koje jagnjad dobija po volji. Veoma je bitno kako jagnjad hranimo u prvim danima njihovog života jer ako je ishrana pravilna ne samo da utiče na sticanje imuniteta već i na formiranje folikula vunskih vlakana što svakako utiče kasnije na proizvodnju vune. Jagnjad nemaju razvijen digestivni trakt kao odrasla grla već se on vremenom razvija i do desete nedelje starosti dostiže odnos kao kod odraslih grla.

Jagnje ishrana 

Funkcije predželuca i preživanja se uspostavljaju u toku prvog meseca, zato rano odbijanje i prevođenje na suvu hranu ne treba da bude pre četiri nedelje starosti. Odbijanje može da bude od 28-og dana do tri meseca ili čak kasnije. Konzumiranje hrane u prvim danima je malo. U početku iznosi oko 5-10 gr kada je reč o suvoj hrani. Količina hrane se brzo povećava tako da sa 2-3 meseca može da bude 200-300 g/dan dok se seno daje po volji.Bilo bi poželjno da se jagnjad nakon odlučivanja drže na ispaši bar do 6 meseci starosti i da se prihranjuju sa nešto koncentrati a čija količina zavisi od kasnije namene, tj. da li se jagnjad ostavljaju za priplod ili tov.

Savetodavac za stočarstvo

Verica Lazarević

PSSS Jagodina

foto pixabay.com

Jagnje ishrana