Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » JABUKA » Jabuke u cvetu – zaštita je najvažnija mera

Jabuke u cvetu – zaštita je najvažnija mera

Jabuke u cvetu – promenljivo vreme sa padavinama pogoduje ostvarenju infekcija u jabučnjaku. Kada prođe vetrovito vreme nužno je primeniti hemijska sredstva zaštite koja će omogućiti da ostvarimo visoki prinos kvalitetnih plodova. Temperature koje se najavljuju će biti prava blagodet uzročnicima infekcija.

Preporuka službe PIS SRBIJA je :

  Najavljene padavine i prisutan infektivni potencija mogu dovesti do ostvarenja infekcije prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Preporučuje se primena kombinacije preparata:

      a.m.ditianon  – Delan 700 WG, Fiesta, Galileo ( 0,07% )

+  a.m. pirimetanil  – Pyrus 400 SC, Pehar (0,1%)

Jabuke u cvetu

–        U periodu cvetanja  pri višim temperaturama koje su praćene padavinama može doći do infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća ( Erwinia amylovora ).

Preporuka proizvođačima:

U cilju zaštite od  prouzrokovača  bakteriozne plamenjače jabučastog voća ( Erwinia amylovora ), preporuka je primena preparata na bazi bakar-hidroksida:

                Funguran OH – u koncentraciji 0,05 – 0,06%   ili

                Cuprablau Z ultra – u koncentraciji 0,1%

foto pixabay.com / anaterate

Jabuke u cvetu