Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Jabuka sorte koje Vam mogu doneti visoki profit

Jabuka sorte koje Vam mogu doneti visoki profit

Jabuka sorte –  razvoj voćarstva u Srbiji je u punom zamahu. Dobri rezultati u izvozu jabuka su doprineli da se sve veći broj poljoprivrednika odluči za uzgoj jabuka. Država potpomaže razvoj ove grane poljoprivrede subvencijama i povratom finansijskih sredstava što doprinosi većoj isplativosti uzgoja. Često se pred voćare postavi nedoumica – koje sorte jabuka uzgajati ? Klasične ili nove, izazovne sorte – čak i klupske sorte ( autorski zaštićene ), novi trend u uzgoju jabuka.

Zlatni delišes

Davne 1905. godine u SAD-a je pronađena sorta  Zlatni delišes kao spontani sejanac. Dobar osećaj za biznis je privukao rasadnik braće Stark da otkupi licencu za proizvodnju. Sorta predstavlja jednu od najznačajnijih sorti jabuke u svetu. Prema stanju na “ terenu” sorta Zlatni delišes zauzima 20% ukupne proizvodnje jabuka u EU.

 Zlatni delišes ima srednje bujno stablo I bogato rodi. Mora se obratiti velika pažnja jer je sklona alternativnom rađanju –  kontrola prinosa je važna mera u voćnjaku. Cvetovi su grupisani tako da su u berbi pravi “ grozdovi “ jabuka na stablu. Najbolji oprašivači za ovu sortu Greni smit i Ajdared.  

Sami plodovi Zlatnog delišesa su srednje krupni do krupni. Imaju oblik zarubljene kupe. Kao mana pri berbi I transportu može se reći da  njena tanka  pokožica koja je veoma osetljiva I česte su povrede ploda. Boja ploda pokožice je zelena koja dok kada sazri prelazi u zlatnožutu. Ako tokom sazrevanja bude puno sunčanih dana boja ploda može preći u rumeno – narandžastu nijansu. Meso ploda je svetložuto, čvrsto, sočno i slatko nakiselo.

Od negativnih pojava koje mogu umanjiti kvalitet ploda najznačajnija je rđasta prevlaka. To je izrazito ako u cvetanju budu niske temperature  ( 4 – 5 C ) I visoka vlažnost vazduha. Uzgajivači su razvili klon sorte – Klon B I Rajnders da bi umanjili ovu negativnu osobinu. Moguće je da se pojavi negativna osobina sorte – gorke pege. Pojava gorkih pega je moguća tokom vrelih leta ako ne postavite zaštitnu mrežu.

Zlatni delišes u Srbiji sazreva u drugoj polovini septembra ukoliko ne bude izrazito visokih temperature koje bi uslovilo I raniju berbu.

 Čuvanje plodova je sigurno samo u uslovima ULO hladnjača ( sa niskim nivoom kiseonika). 

 Jabuka sorte  

Greni smit

Zbog izrazito zelene boje Greni smit je postala veoma atraktivna na tržištu. Poreklom je iz Australije ( otkrivena je 1868. godine ).

Popularna je u Rusiji, ali u zemljama EU polako je potiskuju savremene sorte – obojene PINK LADY, Breburn, Modi … Mnogi novi zasadi u Srbiji su posadili ovu sortu, ali s obzirom na vek stabla jabuke I vek eksploatacije treba razišljati I o novim sortama. Dobro rađa I vraća Vam uloženu pažnju I trud.

Izrazito je bujno stablo, rađa na periferiji krune I rezidba mora biti usmerena na rađanje uz stablo. U voćnjaku se kao oprašivači koriste Zlatni Delišes, Crveni delišes i Ajdared

Odlike ploda su – zelena pokožica sa belim lancetama. Krupni plodovi, čvrsti – podobni za transport – nekad se javlja  rumenilo usled visoke insolacije. Ukus ploda je kiselkast , plod sočan, ali ne bogat ukusom. Berba je tokom oktobra.

 Za čuvanje tokom zimskih meseci potrebna je ULO hladnjača, uz napomenu da kada se otvari komora mora brzo transportovati u prodaju ( 7 dana ). Moguća je pojava skalda I mora se tretirati odgovarajućim preparatima. ( ako je čuvate I u februaru sledeće godine).

Pollinoplast

POLLINO HLADNJAČE

 Crveni delišes

Tržište je prihvatilo Crveni delišes I tržište EU gaji više od 600.000 tona godišnje. Razvojem sorte stvoren je veliki broj klonova koji su dali veliki varijetet obojenosti plodova.

Odlika stable je slaba bujnost I dobra rodnost. Kao I Zlatni delišes sklon je alternativnoj rodnosti I nužna je primena sredstava za proređivanje plodova. Najbolje ga oprašuju Zlatni delišes, Greni smit i Ajdared. Berba je sredinom septembra meseca.

Crveni delišes – plodovi su kupastog oblika, zarubljeni, rebrasti. Boja ploda je svetlozelena uz karakteristiku da je dopunska boja jarko crvena. Savremeni klonovi su potpuno prekriveni crvenom bojom.Ono što privlači kupce ovoj sorti je aroma. Meso ploda je sočno, čvrsto, slatko.

Mana je da tokom perioda čuvanja  meso ploda pobrašnjavi. Ukoliko se berba organizuje pre optimalne zrelosti ploda moguća je pojava gorkih pega I skalda.

Savet je da gajite ovu sortu, ali sa uslovom da gajite klonove dobre obojenosti.

 Ova sorta ima svoje mesto na tržištu upravo zbog svog atraktivnog izgleda ali i zbog karakteristične arome koje mnogi ljudi vole. Samim tim treba je uvrštavati u nove zasade ali pri tome treba voditi računa o odabiru klonova dobre obojenosti.

  Jabuka Gala

Sorta koja beleži veliku ekspanziju. Gala je poreklom sa Novog Zelanda nastala 1930. godine. EU je gaji na površini od 27.000 hektara i sa oko 1.300.000 t čini oko 11 % proizvodnje u EU. Kao sorta koja ima dobru komercijalnu perspektivu sve se više gaji I u Srbiji. Tražnja za Galom raste I u Evropi, našem potencijalno blizom tržištu. Pazite, rana berba da biste ostvarili više cene usloviće da je prodajete direktno iz voćnjaka !!

Uzgajivači su stvorili srednje bujna stable uz visok prinos po hektaru ( više od 60.000 kilograma ). Najbolji oprašivači preporučuju se Zlatni delišes, Greni smit, Ajdared, Jonagold. U Srbiji sazreva u prvoj polovini avgusta.

 Oblik plodova – okruglasto konusnog oblika. Veličina plodova – sitni do srednje krupni. Boja plodova je zelenkasto-žuta ali je sekundarna boja narandžasto crvenkasta. Meso ploda je beličasto-žute boje, sočno, čvrsto, aromatično i slatko.

 Kada se u periodu sazrevanja pojave obilne padavine može doći do pojave pukotina na pokožici u zoni peteljke a u izraženijim slučajevima može doći i do pucanja plodova. Berba mora da se izvede u optimalnom roku. Mana je sklonost većoj pojavi skalda u čuvanju kada se ne upotrebljava savremena ULO CDA tehnologija.

 Jabuka sorte – koje gajiti ?

Jabuka Breburn

Sorta koja je poreklom sa Novog Zelanda, poznata već više od 60 godina. Kod nas se gaji poslednjih 8 godina. Tržište EU je interesantno i za naše voćare, jer Rusija će posle 2022. godine biti veoma zasićena ponudom jabuka ( domaćom I inostranom ), pogotovo ako se ukine embargo EU  ( Poljska je izvozila 600.000 tona u Rusiju ) !!

Proizvodnja Breburn sorte u EU je iznad 350.000 tona godišnje.

Stablo sorte je srednje bujno i pogodno za intenzivne zasade uz primenu svih agro-tehničkih mera u voćnjaku. Dobra vest je da sorta nije sklona alternativnom rađanju tako da nije potrebna primena hemijskih sredstava. Preporučuju se kao oprašivači Fudži, Gala, Greni Smit, Zlatni delišes, Ajdared. Berba je polovinom oktobra meseca. Jako je važno da pravilno odredite trenutak berbe jer kasnija berba može dovesti do potamnjivanja mesa ploda što je neprihvatljivo za potrošače.

Plodovi su konusnog oblika, srednje krupni.Meso je čvrsto, sočno slatko-nakiselog ukusa. Boja mesa je bela do svetlo žuta.  Dobra odlika sorte je da su pogodne za manipulacijui čuvanje u dugom periodu. Uz primenu ULO tehnologije čak 8- 10 meseci.

 Hrabro krenite u uzgoj, ali dobro razmislite o sortama koje ćete gajiti. Da li želite sorte visokog kvaliteta i izvoz na zahtevnija tržišta ili ste zadovoljni klasičnim sortama i ” sigurnom ” plasmanu. Na tržištu su prisutne i “Klupske jabuke” – Pink Lady, Modi, Kiku … koje garantuju plasman na visokospecijalizovanim tržištima, potrošačima koji imaju visoke zahteve kvaliteta plodova ( oblik, boja, ukus, aroma, slast, hrskavost, sočnost …) i mogu da adekvatno plate višu cenu tih jabuka. Treba se okrenuti novim tržištima i novim izazovima u uzgoju jabuka.

Nova pakovanja – 4 do 6 komada jabuka u mrežici , veličine 60 – 65 mm, minimum 50% obojenosti.

Poljska je platila cenu svoje usmerenosti na pretežni uzgoj Ajdared sorte – embargo ih je ostavio sa viškom plodova uz neodgovarajući asortiman sorti jabuka za tržište EU i sveta. Sada se usmeravaju voćari i na druge sorte, ali neumitno je vreme potrebno da voćke stasaju u pun rod . Neki od voćara nisu uspeli da “prežive” izostanak izvoza u Rusiju, pad cena i nemogućnost izvoza u druge zemlje. Ne treba da ponavljamo tuđe greške !!

foto pixabay.com

Petar Jovičić

Jabuka sorte –  razvoj voćarstva