Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Izvoz poljoproizvoda perspektive- Forum u Beogradu

Izvoz poljoproizvoda perspektive- Forum u Beogradu

Izvoz poljoproizvoda perspektive – Jugoisto?na Evropa prepuna je šansi

 Fruitnet Forum South-East Europe vrac?a se u Beograd i nudi ekspertsku analizu potencijalnih podru?ja rasta za trgovinu

 Važnost jugoisto?ne Evrope kao izvora svežeg voc?a i povrc?a na nekim od klju?nih svetskih uvoznih tržišta i dalje raste, prema novoj analizi Fruitnet Media International  pred svoj drugi godišnji sastanak Fruitnet Forum South-East Europe u Beogradu 21. i 22. novembra 2017.

 Pridružite nam se na Fruitnet Forum South-East Europe u Beogradu i proverite u kojem smeru može rasti vaš posao…

Izvoz poljoproizvoda perspektive

 Tokom proteklih pet godina zabeleženo je zna?ajno povec?anje vrednosti izvoza nekoliko razli?itih kategorija svežeg voc?a i povrc?a iz zemalja jugoisto?ne Evrope, uklju?ujuc?i jabuke, jagodi?asto voc?e, koštuni?avo vo?e, paradajz i krastavce. Kod zemalja kao što su Srbija, Hrvatska i Slovenija, koje su naro?ito veliki proizvo?a?i, deo te potražnje izazvan je potrebom Rusije da pronadje alternativne izvore nakon blokade Evropske unije. U isto vreme, me?utim, ostala tržišta u samoj EU, kao i na nešto daljem Bliskom istoku, sada uzimaju više proizvoda iz ovog regiona.

 Pitanje je, da li se ovaj rast može održati u narednim godinama? Fruitnet Forum South-East Europe, osnovan 2016. godine kao mesto za povezivanje kupaca i uvoznika sa proizvo?a?ima i izvoznicima, predstavlja dragocenu priliku za dobavlja?e voc?a i povrc?a u regionu da saznaju više o tome kako da razviju, diverzifikuju i povec?aju svoj izvoz. Štaviše, to je dragocena prilika za me?unarodne dobavlja?e da otkriju nove komercijalne moguc?nosti u samom regionu.

Izvoz poljoproizvoda perspektive

 Ovaj godišnji doga?aj, koji se u odrzava u Beogradu 21. i 22. novembra 2017. godine, istraži?e jak postoje?i potencijal za rast proizvodnje svežih proizvoda u jugoisto?noj Evropi. Vodec?i stru?njaci iz oblasti ove industrije ponudi?e informacije i uvid, naglasiti me?unarodne trendove, identifikovati podru?ja gde se tražnja povec?ava i ponuditi sveže ideje koje bi mogle povec?ati prodaju u zemlji i inostranstvu.

 Fruitnet Forum South-East Europe organizuje vodec?a industrijska publikacija Eurofruit, deo Fruitnet Media International Group.

 Prijavite se ve? danas za priliku da se povežete sa profesionalcima iz ?itavog lanca snabdevanja svežim proizvodima i otkrijte nove na?ine da proširite svoje poslovanje u regionu. www.fruitnetforumsee.com

foto pixabay.com

Izvoz poljoproizvoda perspektive