Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » ISPRAVNA mehanizacija uslov uspešne proizvodnje

ISPRAVNA mehanizacija uslov uspešne proizvodnje

ISPRAVNA mehanizacija – Nema uspešne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene. Međutim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje ili je nema dovoljno, ili je lošega kvaliteta, posledice mogu biti znatne, a odražavaju se u sledećem:

povećano sabijanje zemljišta,

loše izvođenje obrade, setve i nege,

mehaničko oštećenje biljaka i plodova biljaka, povećani gubici pri žetvi,

izvođenje agrotehničkih operacija izvan optimalnih rokova (zakašnjenja) i „zagađenje“ zemljišta, vode i vazduha štetnim materijama iz izduvnih gasova ili bez hemijske zaštite.

Prekomerno sabijanje zemljišta izazvano mehaničkim delovanjem točkova i radnim telima poljoprivrednih mašina narušava odnos vazduha i vode u zemljištu.

Pri tome se povećava otpor razvoju korena biljaka i stvaraju vrlo nepovoljni uslovi za odvijanje mikrobiološke aktivnosti, što se negativno odražava na osiguranje elemenata plodnosti zemljišta: hrane, vode, kiseonika i drugoga.

Kvalitet obrade, setve i nege useva utiče na ostvarivanje prinosa i kvaliteta proizvoda svih biljnih vrsta.

ISPRAVNA MEHANIZACIJA uslov uspešne proizvodnje

Tako je utvrđeno da nekvalitetna obrada zemljišta smanjuje prinos za 15-25%,  loše izvedena setva 10-15%, a nekvalitetna mehanička i hemijska nega i zaštita mogu prepoloviti prinos.

Mehaničko oštećenje biljaka pri izvođenju agrotehničkih operacija izazvano izborom neodgovarajućih mašina ili neadekvatnim korištenjem utiče na prinos useva.

Oštećenje plodova pri izvođenju agrotehničkih operacija direktno utiče na smanjenje prinosa i kvalitet proizvoda. Oštećenje se dogaća ponajviše pri žetvi, transportu i doradi, posebno kod semenskog materijala i povrća. Kod nekih biljnih vrsta utvrđeno je oštećenje plodova od 25 do 35 %.

Gubici plodova pri žetvi, kao rezultat nesavršenosti mašina ili lošeg izbora režima rada javljaju se kod svih biljnih vrsta. Tako su utvrđeni gubici kod pšenice do 5 %, semenskog kukuruza oko 7 %, šećerne repe oko 8 %, a kod nekih povrtarskih kultura i preko 20 %, što je znatno više od dopuštenih vrednosti.

Pouzdanost i količina mehanizacije utiču na mogućnost obavljanja agrotehničkih operacija u optimalnim rokovima. Tehnološke operacije, kao što su setva, nega, žetva i druge, moraju se izvesti u najpovoljnijim agrotehničkim rokovima, što je osnova ostvariva nja većih prinosa i kvalitetnijih proizvoda.

Produženje rokova, pogotovo pri izvođenju hemijskih tretmana i branja, može uticati na znatno smanjenje prinosa većine biljnih vrsta.

„Zagađenje“ zemljišta, vode i vazduha štetnim materijama i izduvnim gasovima nasta je zbog loše podešenosti poljoprivrednih mašina za zaštitu bilja i sistema motora, loše odabranog režima rada i povećanje potrošnje goriva.

Prema tome, u celom tehnološkom procesu proizvodnje i dorade proizvoda mehanizacija je ključni faktor u ostvarivanju većih prinosa, boljeg kvaliteta i povećanja ekonomičnosti proizvodnje.

Primenite redukovanu obradu.

Izvor:KOMORA HR

foto pixabay.com

ISPRAVNA mehanizacija 

Leave a Reply