Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana bremenitih ovaca tokom godine

Ishrana bremenitih ovaca tokom godine

Ishrana bremenitih ovaca – U zavisnosti od potreba za hranom, bremenitost ovaca se može podeliti na dva perioda. U prvom periodu (prva tri meseca bremenitosti), plod u utrobi majke polako raste pa su i potrebe za hranom radi obezbeđenja njegovog razvoja manje. Ishrana u periodu bremenitosti utiče na telesnu masu jagnjadi pri rođenju, porast vune, kao i na njenu mlečnost. Bolje hranjene ovce u tom periodu proizvode više vune, rađaju težu jagnjad i daju više mleka.

Ishrana bremenitih ovaca tokom godine

U drugoj polovini bremenitosti potrebe ovaca za hranom se povećavaju, jer je razvoj ploda znatno veći. Tada se obrok obično povećava za 20 – 30%. Ovo povećanje obroka potrebno je ovcama da bi dobile rezerve hranljivih materija nužnih za lučenje mleka posle jagnjenja. Ishrana koncentratom se obično započinje 1,5 – 2 meseca pre početka jagnjenja i to u količini od 0,2 kg /dnevno i postepeno se povećava u zavisnosti od kondicije i telesne mase. Ako odgajivač ima na raspolaganju dovoljnu količinu kvalitetnog sena njegova količina u obroku se može ograničiti na 0,5 kg, dok se količina kukuruzne silaže povećava na 3-4 kg. Prelaz sa paše na zimski način ishrane sjagnjenih ovaca mora biti postepen, jer su one osetljive na naglu promenu hrane. Ovce vole sitno seno bogato lišćem. Ako nema dovoljno sena, ono se može zameniti silažom i korenasto – krtolastim hranivima (repini rezanci, mrkva, stočna repa). Ova hraniva ne bi trebalo da prelaze količinu od 2-3 kg /dnevno / grlu.

Ishrana bremenitih ovaca

Ukoliko se sjagnjene ovce hrane kvalitetnim leguminoznim senom, smeša koncentrata može biti sastavljena samo od zrna neke žitarice. Međutim, ako je kvalitet kabastih hraniva loš, tada smeša koncentrata, pored zrna žitarica treba da sadrži i neko hranivo bogato proteinima (suncokretova ili sojina sačma). Potrebno je dodati i 15-20 gr mineralne smeše. Na nekoliko dana pred jagnjenje obrok se obično smanjuje za jednu četvrtinu ili čak za polovinu radi lakšeg jagnjenja.

Kosovka Jakšić dipl.inž polj.

foto pixabay.com

Ishrana bremenitih ovaca tokom godine