Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » IPARD » IPARD II za bolju poljoprivredu – uslovi

IPARD II za bolju poljoprivredu – uslovi

IPARD II za bolju poljoprivredu – Investicije se odnose na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na 4 sektora:

– Proizvodnja mleka

– Proizvodnja mesa

Proizvodnja voća i povrća

– Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)

            Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:

– 60% ukupnih prihvatljivih troškova,

– 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave),

– 70% u planinskim oblastima.

– dodatnih 10% može biti dodeljeno za investicije u skladištenje stajnjaka, koje su značajne za zaštitu životne sredine.

            Dodatnih 10% se može dati za ulaganja u skladištenje – tretman opasnih otpadnih materija koji su produkti proizvodnje (primena Nitratne direktive (91/676/EEZ)). Ova Direktiva ima za cilj: smanjenje zagađivanja vode uzrokovanog ili podstaknutog nitratima iz poljoprivrednih izvora, i sprečavanje daljeg takvog zagađivanja.

IPARD II za bolju poljoprivredu – uslovi

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

 1. Za voće, povrće i ostale useve: min. 10.000 evra, maks. 700.000 evra
 2. Za sektor mleka i mesa: min. 15.000 evra, maks. 1.000.000 evra

            Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa.

            Pravo na konkurisanje imaju poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava,

i to:

– fizička lica ii

– pravna lica

            Uopšteno, prihvatljivi troškovi odnose se na sledeće stavke:

 1. A) Izgradnja/rekonstrukcija – uključuje:
 2. Troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju i
 3. Troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove).

 

 1. B) Oprema – uključuje:
 2. Troškove kupovine, transporta i instalacije.

IPARD II za bolju poljoprivredu – uslovi

KORISNICI TREBA DA:

 1. a) Ispune finansijsko – regulatorne uslove:
 • dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave;
 • pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
 • u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;
 • u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana kona?ne isplate.
 1. b) Posluju u skladu sa nacionalnim standardima:

Poljoprivrednici – Korisnici IPARD II programa treba pri postupku prijavljivanja da dokažu da ispunjavaju relevantne nacionalne standarde u pogledu registracije poljoprivrednog gazdinstva, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i načina obeležavanja i registrovanja životinja.

Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima (pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.

Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

 1. c) Posluju u skladu sa EU standardima:

Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite bilja, dobrobiti životinja i zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu

 1. d) Imaju adekvatnu stručnu spremu i/ili radno iskustvo:

– Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:

– Završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede;

– Iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u Registar    Poljoprivrednih Gazdinstava);

– Završen fakultet;

– Završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

Napomena: U slučaju pravnih lica, navedeni uslovi se odnose na menadžere.

 1. e) Imaju ekonomski održivi projekat:

U investicionoj studiji / poslovnom planu se prikazuje pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje (ako nije investicija u upravljanje otpadom)

U investicionoj studiji / poslovnom planu se pokazuje da je projekat ekonomski održiv

 1. f) Predaju kompletan zahtev za dobijanje donacija:

Popune sve obrasce prema raspisanom pozivu

Prikupe sve potrebne dozvole, rešenja i uverenja od ovlašćenih ustanova

Na osnovu studije izvodljivosti izrade poslovni plan / investicionu studiju.

 Slavica Dželatović,  dipl.ing 

PSSS Zaječar

foto pixabay.com

IPARD II