Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » IPARD DVA mere pomoći poljoprivredi 2018.

IPARD DVA mere pomoći poljoprivredi 2018.

IPARD DVA – mere pomoći poljoprivrednicima  da poboljšaju efikasnost poslovanja, smanje troškove nabavke novih mašina, opreme, u najavi su i sredstva za uzgradnju objekata, opreme uribarstvu, preradne kapacitete, marketing. 

U tabeli Vam nudimo pregled mera koje su raspisane i koje će se raspisati u toku 2018. godine. Kaoštose vidiponovoće bitikonkurs za kupovinu traktora, opreme – okvirni termini su 

PLAN POZIVA ZA 2017. I 2018. GODINU

Napomena: Rokovi objave poziva su informatinog karaktera i podložni su promenama

 

Naziv mere  

 

Iznos finansijskih

sredstava (RSD)

 

 

Status Rok od  

Rok do

 

Mera 1- Investicije u fizičku

imovinu poljoprivrednih gazdinstava ( kupovina nove opreme i mehanizacije)

 

1.000.000.000,00

 

U toku 25.12.2017. 26.02.2018.
Mera 1- Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (kupovina novih traktora)   

555.761.895,00

 

U toku 04.01.2018. 26.02.2018.
Mera 3- Investicije u fizičku

imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (kupovina nove opreme)

 

1.184.076.308,00

 

U najavi 01.03.2018. 30.04.2018.
Mera 1- Investicije u fizičkuimovinu poljoprivrednihgazdinstava (izgradnja objekata, kupovina nove opreme i mehanizacije uključujući traktore) 2.915.976.278,00 U najavi Jun 2018. Avgust 2018.
Mera 3- Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (izgradnja objekata, kupovina nove opreme)  

2.675.912.833,00

 

U najavi Jun 2018 Avgust 2018.

IPARD DVA mere pomoćo poljoprivredi 2018.