Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » IPARD » IPARD Drugi poziv izmene uslova za traktore

IPARD Drugi poziv izmene uslova za traktore

IPARD DRUGI POZIV – promene uslova koji traktori mogu da se kupe sa povratom sredstav iz IPARD programa se odnosi na emisiju izduvnih gasova traktora. Radi zaštite prirodne okoline naknadno se određuje da se kupovina traktora ograničava na one traktore koji ispunjavaju posebne uslove. 

Uslov je da traktor zadovoljavaju standard emisije izduvnih gasova Stage III A, odnosno TIER 3, Stage IIIB, ti jest TIER 4, kao i Stage IV, to jest TIER 4 (Final). Ne žurite sa dostavljanjem dokumentacije da Vas ne iznenade još neki dopunski uslovi. KRAJNJI ROK JE 26. FEBRUAR 2018. GODINE

IPARD DRUGI POZIV – promene uslova 

DOPUNE broj 1.

DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD

PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

U NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Član 1.

U Drugom Javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora (u daljem tekstu: Javni poziv), u članu 2. tačka 4), posle reči „Srbija“ dodaje se zapeta i reči: „odnosno čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 1 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koja je odštampana uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.“

Član 2.

U članu 6. stav 1. tačka 4) Javnog poziva, posle reči: „Pravilnika“ dodaje se zapeta i reči: „sa podacima o emisiji izduvnih gasova predmetnog traktora“.

Član 3.

U članu 8. stav 1. tačka 17) Javnog poziva, posle reči: „nov“ dodaju se reči: „i da njegova emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 1 – Lista standarda emisije izduvnih gasova.“

Član 4.

Ove dopune Javnog poziva objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva i dopuna Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260- 79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

U Beogradu, 8. januara 2018. godine.

izvor UAP

FOTO pixabay.com

IPARD DRUGI POZIV – promene uslova  

ЛИСТА СТАНДАРДА ЕМИСИЈЕ ИЗДУВНИХ ГАСОВА

 Нето снага мотора у киловатима CO HC HC+NOx NOx PM
kW Граничне вредности у g/kWh
19 ≤ P < 37 5.5 7.5 0.6
37 ≤ P < 56 5.0 4.7 0.025
56 ≤ P < 100 5.0 0.19 0.4 0.025

CO – угљен моноксид

HC – несагорели угљоводоници

NOx – оксиди азота

PM – честице (PМ – particulate matter)