Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Integralna proizvodnja u našem interesu

Integralna proizvodnja u našem interesu

plasticniIntegralna proizvodnja – Kako sve više poljoprivrednih proizvođača interesuje organska – integralna proizvodnja, stiče se utisak da je jedino zanimljivo i važno izaći na tržište, plasirati proizvod i steći veću ekonomsku dobit, a da se proizvod još nije ni proizveo!

S toga što se kod nas malo zna, a dosta govori! Zato bi htela da kažem nekoliko važnih i bitnih činjenica koje treba znati prilikom želje, potrebe ili mogućnosti za bavljenje ovom delatnošću, a koja svakako iziskuje detaljnije upoznavanje.

Najjednostavnije objašnjenje je dobijanje kvalitetnih proizvoda na ekonomičan način, pri čemu se smanjuje uticaj neželjenih efekata primene pesticida i povećava sigurnost po zdravlje ljudi i životnu okolinu.

Da bi se sve to postiglo, potrebno je ispuniti određene zahteve na celokupnom proizvodnom prostoru i gazdinstvu:

 • proizvođač mora biti kvalifikovan za upravljanje gazdinstvom, odnosno svojom farmom, te da se pridržava određenih obaveza (da se neprekidno edukuje, da vodi dnevnik o svakoj radnoj operaciji na gazdinstvu kao što je upotreba đubriva, pesticida, navodnjavanje, obrada zemljišta i dr.)

 • infrastruktura na ekološkom gazdinstvu može da prekriva najmanje pet procenata ukupne površine, pri čemu se ne računaju šumski pojasevi (osim na malim farmama gde ovo pravilo može izostati)

 • parcela ne sme da bude šira od 100 m, mora imati zaštitnu zonu, broj parcele

 • obavezna je primena plodoreda, a odabiraju se samo kvalitetne, ali komer – cijalno prihvaćene sorte koje moraju zadovoljiti zahteve tržišta u smislu zadovoljenja kvaliteta, ukusa, mogućnosti čuvanja…

 • zabranjeno je proizvoditi genetski modifikovane biljke

 • količina vode ne sme da pređe kapacitet obradive površine, što podrazumeva dovoljnu količinu u normalnim uslovima, a pri tom da nije zagađena

 • prirodna plodnost zemljišta mora da se sačuva i poboljša prilagođenom obradom prema tipu zemljišta, načinu gajenja, riziku od erozije i klimi, što podrazumeva pravilan odabir mehanizacije, biljnog pokrivača

 • plan đubrenja na gazdinstvu ili u nekom usevu primenjuje se kratkotrajno, a cilj je gubljenje hraniva, što se postiže agrohemijskom analizom u određe – nom vremenskom periodu, a sastav đubriva mora biti dokumentovan

 • preventivne mere praćenja stanja bolesti, štetočina i korova se primenjuju pre direktnih, a mogu se izbeći gajenjem rezistentnih sorti, pridržavanja plodoreda, tehnologije proizvodnje, količinama vode za navodnjavanje, optimalne količine đubriva, kao i primena ekoloških mera i ispitivanje zemljišta ili preduseva na nematode

 • hemijski preparati moraju ispunjavati osnovne zahteve dobre poljoprivredne prakse, ali moraju biti odobreni od nadležnih državnih organa

 • ubrano povrće mora biti kvalitetno i bezbedno po zdravlje ljudi, uskladišteno na odgovarajući način, utvrđeno nacionalnim ili internacionalnim standardima

 Za sve gore navedeno pobrinuće se odgovarajuće organizacije koje se bave kontrolom od samog početka, pa do dobijanja finalnog proizvoda.

 I, evo, nas na kraju, odnosno na početku onoga što nam je cilj, a to je zdrav proizvod! Tako je malo potrebno dobre volje, dobre poljoprivredne prakse, dobrog odnosa prema zemljištu, usevu, okolini, a što je najvažnije prema nama samima.

 Zato, vredni i savesni poljoprivrednici krenite da obezbedite dovoljno zdravog proizvoda i na taj način date veliki doprinos zdravom životu vas, vaše porodice i svih koji vas okružuju. Možda će Vam se vratiti jedno VELIKO HVALA!

  GORDANA REHAK, dipl. ing.

foto pixabay.com

Leave a Reply