Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

kukuruzIntegralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, često označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ostvarenja optimalnih prinosa uz minimalni ekonomski rizik. Cilj integralne poljoprivredne proizvodnje je proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane i očuvanje životne sredine.

Sistem integralne zaštite je fleksibilan i dinamičan sistem zaštite koji je baziran na 6 osnovnih komponenti:

 1. Prihvatljivom nivou prisustva štetnih organizama; akcenat je na njihovoj kontroli, a ne na potpunom iskorenjavanju, što je često i nemoguće. Određuje se kritični nivo prisustva štetnog organizma tzv.prag štetnosti i nakon prekora?enja istog sprovodi se tretman sredstvima za zaštitu bilja.

2. Primena preventivnih mera suzbijanja bolesti: izbor sortimenta koji odgovara lokalnim uslovima, gajenje otpornih sorti, koriš?enje zdravog semena i sadnog materijala, sprovođenje adekvatnih karantinskih mera u sprečavanju unošenja i širenja novih štetnih organizama u nezaražena područja, obezbeđivanje prostorne izolacije, iskorenjavanja prelaznih i alternativnih domaćina

3. Praćenje prisustva štetnih organizama vizuelnim pregledima, hvatanjem spora i insekata, i pouzdanoj identifikaciji štetnih organizama

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina


4. Sprovođenje odgovarajućih agrotehničkih i mehaničkih mera u eliminisanju izvora infekcije i kontroli štetnih organizama ( izbor i obrada zemljišta, izbalansirana ishrana, navodnjavanje, plodored, vreme, način i dubina setve, vreme žetve i berbe, uništavanje biljnih ostataka….)

5. Korišćenje bioloških mera borbe, korisnih insekata, bioloških insekticida

6. Odgovorna upotreba pesticida, kada je to neophodno i pravom momentu kada je njihovo suzbijanje najefikasnije

7. Obavezno je vođenje evidencije „KNJIGE POLJA“ o korišćenom poljoprivrednom zemljištu,  zasnovanoj biljnoj proizvodnji, primeni plodoreda, pojavi štetnih organizama i tretiranju sredstvim za zaštitu bilja

 Integralna zaštita u odnosu na konvencionalni sistem zaštite ima dosta prednosti.

  • Primena pesticida i đubriva je ciljana i racionalna, s tim u vezi
  • proizvodimo zdravstveno bezbedne poljoprivredne proizvode sa umanjenom količinom ili bez ostataka pesticida.
  • Smanjuje rizik po životnu sredinu i mogućnost zaga?enja vazduha, zemljišta i podzemnih voda.

 Primenom selektivnijih pesticida utičemo na očuvanje biodiverziteta, tj.štiti ne-ciljne organizme. Smanjuje se izloženost radnika i stanovništva pesticidima.

Zorica Lazić, dipl.inž.zaštite bilja

fotopixabay.com

Integralna zaštita biljaka 

Leave a Reply