Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Inovacije u poljoprivredi su uslov napretka

Inovacije u poljoprivredi su uslov napretka

Inovacije u poljoprivredi –  ”Najnovije su procene da će usvajanje preciznih tehnologija u periodu 2015-2020 dosegnuti stopu od čak 14 procenata na godišnjem nivou”, kaže u razgovoru za agronews Maja Žikić iz novosadske kompanije InoSens.

 Precizne tehnologije u poljoprivredi podrazumevaju niz servisa, niz usluga, aplikacija. Poljoprivrednici koji rade na osnovu preciznih podataka u prilici su da najbolje iskoriste inpute (pesticide ili ?ubrivo), što je od značaja za zaštitu životne sredine a doprinosi i rastu efikasnosti proizvodnje. Jedno istraživanje je pokazalo da se ušteda koju su ostvarili nemački farmeri prilikom primene ovakvih tehnologija na svojim poljima kreće između 10 i 25 evra po hektaru. (Evropski parlament, 2014)

 Veliki je broj učesnika na ovom tržištu ali oni nisu umreženi – IT programer ili startup firma koja razvije određeni proizvod nema lak pristup farmerima – što je i prva prepreka koja sprečava da usvajanje tih tehnologija u doma?oj poljoprivredi bude brže.

 Zahvaljujući kompanijama kao što je Inosens – nove tehnologije će biti primenjive i u poljoprivredi na ovim prostorima. Osnovana 2014. godine kompanija Inosens je fokusirana na stvaranju vrednosti u poljoprivredno-prehrambenom lancu. ”Naše tehnologije razvijamo sa partnerima kroz program Evropske komisije – Horizon 2020. Trenutno smo uključeni u pet velikih evropskih projekata”, napominje Žikić.

 Inovacije u poljoprivredi su uslov napretka

“InoSens” nudi tri osnovna tipa inovativnih rešenja u oblasti poljoprivrede – ona koja pomažu farmerima da optimizuju svoju proizvodnju, kao što je Internet of Things tehnologija, zatim rešenja koja pomažu farmerima da dopru do većeg broja kupaca i poboljšaju prodaju svojih proizvoda (robotika) i ona koja se zasnivaju na IKT-u i doprinose poboljšanju usluga koje javni sektor pruža u prehrambeno-poljoprivrednom domenu.

 Inovativna rešenja Inosensa

 Internet of things IoT– Radimo na prvoj evropskoj platformi za trgovanje uslugama u oblasti precizne poljoprivrede, kaže Žikić. U pitanju su mobilne usluge koje omogućavaju lak pristup novim tehnologijama – cilj nam je da nove tehnologije, putem mobilnih aplikacija, budu dostupne akterima u poljoprivredi – poljoprivrednim konsultantima, farmerima – farmeri će moći da da optimizuju svoju proizvodnju, a mladi stručnjaci iz oblasti poljoprivrede biće u prilici da svoju stručnost ponude na tržištu.

 Pored toga, u Inosensu rade i na sistemu klikni i pokupi (Click and Collect) koji je usmeren na poljoprivredno prehrambeni sektor – ideja je da vremenski zahtevnu i skupu logistiku koja je potrebna da bi se proizvodi od farmera dostavili krajnjem potrošaču automatizuju. Klikni i pokupi podrazumeva da će kupci moći, pomoću mobilne aplikacije, da naruče a zatim i pokupe (kada im odgovara) određeni proizvod koji će se nalaziti u centralizovanom skladištu. Putanja proizvoda od proizvođača do potrošača je, zahvaljujući robotici, na taj način vremenski kraća i isplativija.

 Precizna poljoprivreda – u toku je i međunarodni projekat KATANA (http://katanaproject.eu), finansiran od strane Evropske komisije, kroz Horizon2020 program za istraživanje i inovacije. Ovim projektom treba iskoristiti mogućnosti tehnologija koje su u povoju. KATANA se usmerila ka tri takve tehnologije – mobilne usluge u službi poljoprivrede, funkcionalna (personalizovana) hrana i precizna poljoprivreda.

 Ciljna grupa su startapi, mala i srednja preduzeća agro sektora, IKT sektora i novih rastućih industrija. Otvoreni poziv za aplikacijeće biti objavljen 1. decembra 2016. godine, a podržaće nove sjajne ideje u oblasti primene IT-ja u poljoprivredi.

 Ušteda vremena i novca

 ”Ono što će KATANA, između ostalog, doneti je jedinstvena platforma koja će povezati farmere, poljoprivredne konsultante i proizvođače pametnih tehnologija za poljoprivredu na jedinstvenoj tržnici (market place-u)”, kaže Žikić.

Ona navodi primer – farmer na svom imanju želi da nešto poboljša, čuo je da postoji tehnologija koju on ne zna da primeni (postoje dronovi koji snimaju na terenu, ili određeni sistemi koji sa tačnom preciznošću mogu da odrede količinu mineralnih đubriva ili zaštitnih sredstava koji su potrebni biljkama). Uz pomoć ove platforme on može da se poveže sa konsultantima koji će, uz pomoć informatičkih tehnologija, satelitske navigacije, poput GPS-a, raznih senzora, utvrditi da li usevi rastu i razvijaju se maksimalno efikasno u datim uslovima, a mogu se utvrditi i razlozi problema ukoliko se oni ne razvijaju u skladu sa mogućnostima. Korišćenjem senzora farmeri mogu da otkriju delove polja kojima je potreban poseban tretman i da usmere nanošenje zaštitna sredstva na određena mesta, čime se smanjuje potrebna količina hemikalija i štiti prirodna sredina. Takva praksa u suprotnosti je sa tradicionalnom u kojoj se mere poput navodnjavanja, đubrenja, prskanja insekticidima i herbicidima primenjuju na celom polju, bez obzira na to da li su svuda potrebne.

 Precizna poljoprivreda za budućnost

 Do 2050. godine, prema predviđanjima, biće  više od devet milijardi ljudi na planeti. Uz iste poljoprivredne površine i pretećih opasnosti od klimatskih promena i zagađenja koje sama poljoprivreda stvara, jasno je da dosadašnji vid poljoprivredne proizvodnje neće moći da da obezbedi dovoljnu količinu hrane. Zato je precizna poljoprivreda rešenje za najefikasnije korišćenje resursa i povećanje proizvodnog kapaciteta i to se u razvijenom svetu sve više potencira.

 izvor – agronews

foto pixabay.com

Inovacije u poljoprivredi