KATALOG AIT BROJ 17

POSETIOCI

Imamo 143 gostiju na mreži

TUPANJAC MD - FUTOG

PETKUS Balkan d.o.o.

KOMPANIJE PRIJATELJI

VIKEND U VOJVODINI

LUDOŠKO JEZERO

Opširnije...
 
GORNJE PODUNAVLJE

Opširnije...
 
GIBRALTAR NA DUNAVU

Opširnije...
 
LABUDOVO OKNO

Opširnije...
 
HLEB NAŠ ...

Opširnije...
 
SREMSKI KARLOVCI

 

Opširnije...
 
"ZELENI DVOR "

Opširnije...
 
DOĐITE KOD PRIJATELJA

Opširnije...
 
Baner

Baner

ZALIVANJE RASADA

Rasad je teško uzgajati jer i najmanje odstupanje od zahtevanih uslova rezultira velikim oštećenjima. Jedan od uslova je i količina vode za zalivanje. PARADAJZ - Proizvodi se iz rasada, posebno je osetljiv na obilnu vlažnost zemljišta, jer se dobijaju izdužene i nežne biljke. Ima skromnije zahteve za vodom u odnosu na proizvodnju rasada drugih vrsta povrća. Za zalivanje se uspešno može primenjivati zalivni režim prema spoljašnjim promenama na biljkama - kada lišće dobije tamnozelenu boju. Navodnjavanje mora obezbediti od 30-40 %  evapotranspiracije u fazi prijema rasada do 65-70 % u fazi maksimalnog porasta.

 

Obično se u fazi prijema rasada svakodnevno na lakšim, a svaki drugi dan na težim, vrši zalivanje sa 1-2 mm vode. Kasnije se povećava interval između navodnjavanja, a norme povećavaju do 4-5 mm dnevno. Najbolji način praćenja predzalivne vlažnosti (0,35 do 0,5 bara) je tenziometrima na dubinama 20, 40 i 60 cm.

  • - prvo zalivanje zajedno sa rasađivanjem
  • - drugo 3-5 dana sa popunjavanjem praznih mesta - norme su do 30 mm u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta
  • - posle primanja rasada ne zalivati 10-15 dana radi što boljeg ukorenjavanja biljaka
  • - vegetaciona zalivanja su po turnusima u modificiranom obliku


PAPRIKA
Navodnjavanje paprike počinje sa proizvodnjom rasada, Rasad paprike ne podnosi visoku vlažnost zemljišta, može se uspešno primenjivati zalivni režim prema spolja šnjim promenam na biljkama ( zaliva se kad lišće dobije tamno zelenu boju).
Pošto dominira proizvodnja iz rasada razvija se lateralni korenov sistem 30-50 cm dubine u fazama punog porasta biljaka. Rasad se proizvodi u zašti ćenom prostoru, rane sorte u toplim lejama ili dru gom zaštićenom prostoru sa veštačkim zagreva njem,a kasne sorte u zaštićenom prostoru,ali bez veštačkog zagrevanja.

Načinu proizvodnje se prilagođava režim navodnjavanja, ali treba naglasiti da rasad paprike ne podnosi visoku vlažnost zemljišta.Uspešno se može primenjivati zalivni režim prema spoljašnim promenama na biljkama, zaliva se kad lišće dobije tamnozelenu boju .


- Posle rasađivanja obavlja se prvo zalivanje
- drugo 3-5 dana nakon rasađivanja sa popunjavanjem praznih mesta


KRASTAVAC
Krastavac krajnje rasipnički troši vodu , ima veoma razvijenu vegetativnu masu koja intenzivno transpiriše a koren se razvija u površinskom sloju 20-25 cm dubine,odakle voda vrlo intenzivno isparava
- u vreme setve zemljište treba da je optimalno vlažno. U suprotnom se obavlja predsetveno zalivanje i nakon nekoliko dana kada se zemljište prosuši izvodi se površinska priprema i setva. Krastavac je toploljubiv usev , osetljiv je na hladnu vodu, minimalna temperatura vode treba da je 20oC.

- Poslesetvena zalivanja su rizična,jer može doći do stvaranja pokorice,može se intervenisati malim zalivnim normama da bi se razmekšala pokorica
- Do početka obrazovanja zametaka obavljaju se umerena zalivanja,da bi se sprečio intenzivan porast vegetativne mase i omogućilo formiranje većeg broja ženskih cvetova

Turnus je 4-8 dana u zavisnosti od uslova proizvodnje.U početku cvetanja preporu čuje se još oskudnije zalivanje , čak i da se izostavi jedno zalivanje da bi se poboljšala oplodnja i formiranje ženskih cvetova .


Valentina Aleksić,
dipl.ing. melioracija zemljišta i voda

SAVETI DELTA AGRARA

NAJBOLJE

 

 

 

Kursna Lista

Medijski sponzori

http://agrodan.org/templates/rhuk_milkyway/images/mw_joomla_logo.png

Vremenska prognoza

PREGLED

Članovi : 11
Sadržaj : 5468
Broj pregleda članka : 5250944

VIKEND ZA VAS

SREBRNO JEZERO

Opširnije...
 
BANJA "ŽDRELO"

Opširnije...
 
RUJ I ZVONAČKA BANJA

Opširnije...
 
OPLENAC

Opširnije...
 
TREBINJE, MANASTIR TVRDOŠ

Opširnije...
 
GAMZIGRAD

Opširnije...
 
VRMDŽA 21.12 2012.

Opširnije...
 
TARA - VAŠ SAN

jezero perucac pogled planina tara

Opširnije...