Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » IMLEK za srećnije detinjstvo u Novom Sadu

IMLEK za srećnije detinjstvo u Novom Sadu

masti u mleku

IMLEK za decu

IMLEK nastavlja svoju humanu akciju za sre?nije detinjstvo dece širom Srbije. Nakon Niša i Kruševca otvaranje de?ijeg igrališta u Novom Sadu, tre?eg po redu u okviru velike društveno odgovorne kampanje “Moja Kravica Rasti sre?no”, koje ?e biti održano u utorak 11.04.2017. godine sa po?etkom u 12:00h, u parku „Aleja Mike Anti?a“, Bulevar Cara Lazara – Novi Sad.

“Moja Kravica” je omiljeni napitak dece koji svaki dan IMLEK proizvodi od visoko kvalitetnog mleka koje  uzgajiva?i sa pažnjom dopremaju u mlekare. Više od 4.000 farmi dopremi 700.000 litara mleka svakog dana.

 Sve?anom presecanju vrpce prisustvova?e ?lan Gradskog ve?a za komunalne poslove Novog Sada, Vladimir Stojkovi?, i direktor marketinga kompanije Imlek, Slobodan Sre?kovi?.