Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Humus u tlu imperativ za dobre rezultate u žetvi

Humus u tlu imperativ za dobre rezultate u žetvi

Humus u tlu – Kako osigurati dovoljno humusa u tlu – Suzana Nesković. Jedno od negativnih svojstava zemljišta Šumadije je nedostatak humusa i organske materije. Poslednjih godina stagnacija stoke ograničila je količinu dostupnih đubriva. Količine koje se trenutno primenjuju daleko su niže od potrebnih i odgovaraju niskom standardu (ispod 20 t / ha). Jedno od mogućih rešenja postojećeg problema može biti zelenišno đubrivo. Sa aspekta fizičkog i hemijskog stanja naše zemlje, ova metoda oplodnje ima višestruki karakter.

Pre svega, biljna đubriva su meliorator zemljišta  koji su karakterizirani sa nižim sadržajem humusa i siromašnijih fizičkih osobina.

Humus u tlu imperativ za dobre rezultate u žetvi

Usevi koji se koriste za zelenišno đubrenje karakterišu duboki sistem korena koji može dospeti i izvući hranljive materije iz dubljih podslojeva. Istovremeno se rastresa tle i u oraničnom sloju akumuliraju neophodni sastojci za hranjenje useva.

Masa  biljaka koji se zaorava izvor je organske materije – asimilativni humus, koji nedostaje na gotovo 80% obradivih površina na našem području.

Ova oplodnja takođe utiče na biološka svojstva tla uz poboljšanje loših fizičkih i hemijskih osobina

Ukoliko su leguminozn biljke koje će se koristiti za sideraciju, kvržične bakterije na korenu vezivanjem atmosferskog azota će uticati na poboljšanu prehranu azotom sledećih useva.

Prednosti zelenišnog đubriva koje smo naveli ne mora nužno značiti da ima bilo kakav prioritet u poređenju sa ostalim organskim đubrivima. Ovde je zapravo, samo reč o zelenom đubrivu kao alternativi nedovoljnim količinama drugih izvora humusa i organske materije u Šumadiji. Pri tome se mora naglasiti da međusobni učinak tih đubriva stimuliše njihove pojedinačna delovanja. Stajnjak unet sa zelenom masom podstiče njenu razgradnju i ubrzava njeno dejstvo. Na kraju samo napomena da bilo koje đubrenje organskim  organskim đubrivima pa ni zelenišno đubrenje ne isključuje korištenje mineralnih đubriva, jer se oni nadopunjuju i na taj način dolazimo do boljih efekata.

Suzana Nešković

foto pixabay.com

Humus u tlu imperativ za dobre rezultate u žetvi