Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Hladno za biljke, EkoFreez Vam pomaže

Hladno za biljke, EkoFreez Vam pomaže

mraz je tuHladno za biljke – EkoFreez je organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreez) , jedinstven preparat na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano proleće ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene količine mikroelemenata Bora (B),Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru, šećernoj repi, šargarepi i ostalim krtolastim biljkama.

EkoFreez stimuliše svaku biljku da proizvodi određenu količinu AAK (antifriz amino kiseline) i AP (antifriz proteine). Primenjuje se više puta tokom vegetacije u odnosu 1/150, preko lista sa minimalnom količinom vode, ali da se isprska sa svih strana. Primena preko zemljišta pozitivno utiče na razvoj korisnih mikroorganizama

—— P A Ž N J A ——

 Tretirati samo zdrave biljke.

Prskati isključivo preventivno, bolesne, deformisane ili bilo kako oštećene biljke neće reagovati na preparat. Ukoliko su biljke doživele hladan šok EkoFreez neće delovati

 Efekat koji će EkoFreez prouzrokovati zavisi od vrste biljke, genetskom potencijalu, opštem stanju biljke, temperaturi, zemljištu, pristupačnom i dodatom đubrivu itd.

Ne može svaka biljka da proizvede antifriz amino kiseline i proteine, a one koje mogu uz EkoFreez proizvešće ih još više i omogućiti biljci da lakše podnese hladnoću i smanji ili prođe bez oštećenja

Hladno za biljke – EkoFreez

   Efekti EkoFreez:

 Smanjuje rizik od poznog mraza i obezbeđuje raniji i kvalitetniji prinos.

 Pojačava se usvajanje hrane i vode te povećava imunitet biljke i otpornost na bolesti.

 U jesenjoj vegaticiji produžava se dužina vegatacije i branja, samim tim povećava se količina ubranih plodova.

 Ubrzava metabolizam i povećava se sadržaj aminokiselina, proteina, šecere, ulja, vitamina, minerala, a naročito antifriz proteina.

Omogućava veći fotosintetički kapacitet, povećava se osmotski pritisak i unos vode i hrane kroz korenov sistem.

 Intezivnije je cvetanje.

 Plodovi su veći, teži, sjajniji, ukusniji, zbog čega se povećava kvalitet i prinos.

 U primeni na zemljište on snižava pH vrednost i utiče na smanjenje broja patogena u zemlji.

 Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima,posebno azotom i fosforom.

 Jača korenov sistem kulturnih biljaka.

 Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima.

Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.

 IZVOR:www.ekopatent.biz/

Hladno za biljke – EkoFreez 

Leave a Reply