Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Hibridi koji su bolji od svojih roditelja

Hibridi koji su bolji od svojih roditelja

Hibridi koji su bolji. Malina i kupina ukrštaju se za dobijanje brojnih novih vrsta vo?aka. Njihovi hibridi tayberry i boysenberry najpoznatiji su jer se odlikuju krupnim plodovima i dobrim nutricionisti?kim osobinama, ?ak boljim od roditelja.

Tayberry 

Hibrid maline i kupina stvoren u Škotskoj i priznat 1979. Ime je dobijo po Škotskoj reci Tay. Tayberi je listopadni žbun visine do 2m, sa više trnovitih izdanaka iz zemljišta sli?no malini. Listovi su lekoviti, kao i kod roditeljskih biljaka (za oboljenja usne duplje i le?enja proliva). Plodovi se stvaraju na dvogodišnjim izdancima, a na rod dolazi u drugoj godini nakon sadnje. Sazreva od po?etka jula do sredine avgusta meseca, a nekada i duže. Plodovi se stvaraju u grozdovima od 5-7 komada. Žbunovi su otporni na bolesti pa su pogodni za organsku proizvodnju. Uspeva na svim tipovima zemljišta, otporan je na niske temperature i sušu. Samooplodan je i ne traži oprašiva?e.

Plodovi su vrlo krupni, izduženi, konusnog oblika, dugi do 5 i pri vrhu široki oko 2cm, tamno crveni kad potpuno sazru. So?niji, sla?i i aromati?niji su od maline. Sadrže velike koli?ine vitamina C i vitamina B kompleksa, puno antioksidanasa, karotena, tokoferola, lutein, zeaksantin, puno bioflavonoida i dijetetskih vlakana, belan?evina, ugljenih hidrata, še?era i nimalo masti. Imaju i znatnu koli?inu makro i mikro elemenata, od kojih se posebno izdvajaju ve?e koli?ine gvož?a, cinka i mangana. Zbog toga imaju veoma velika lekovita svojstva i štite organizam od ošte?enja koje može izazvati rak. Plodovi se koriste u svežem stanju i za preradu u sokove, kompote, džemove, sladolede i dr. Odli?no se zamrzavaju i smrzavanjem ne gube ništa od svojih prehrambenih vrednosti.

Hibridi koji su bolji od svojih roditelja

Boysenberry

Boysenberry dobijen je ukrštanjem maline, kupine i logenberry-ja (hibrida). Stvoren je u Kaliforniji. Žbunastog je rasta sa više izbojaka bez trna, dobrog porasta i najbolje se gaji u špaliru.

Orezuje se kao malina, veoma otporna i slabo zahtevna vo?na vrsta. Plodovi su vrlo krupni, konusnog oblika dugi nekoliko cm, tamno puprurnoljubi?aste boje.

Po ukusu su vrlo sli?ni malini i divljoj kupini, zbog ?ega su vrlo traženi u zapadnoj Evropi, gde se plod divlje kupine izuzetno ceni zbog svojih osobina. So?ni su i slatki, izražene arome, slabo oporog ukusa kao i divlja kupina, vrhunskog kvaliteta. Sazreva od sredine jula i tokom celog avgusta. Sadrži ista lekovita svojstva kao malina i kupina.

Veoma su bogati antocijanima koji deluju kao antioksidansi kao i vitaminom C. Dvostruko su bogatiji antioksidansima od borovnice (prema ORAC), deluju antikancerogeno, antivirusno i antibakterijski. Zbog sveka ovoga po?inje da se gaji na velikim površinama. Plod se koristi u svežem stanju i u preradi sokova, sirupa, vina, kola?ima, u jogurtu i dr.

Odli?no se zamrzava pa može biti i veoma aktuelan u otkupu. Ovo bi trebalo da bude veoma perspektivna vo?na vrsta za gajenje.

Milena Zafirovi? Stojanovi?, dipl. ing.

psss Pozarevac