Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » HEREFORD rasa goveda zahvalna za tov i ekonomiju

HEREFORD rasa goveda zahvalna za tov i ekonomiju

 Hereford rasa je nastala u istoimenoj pokrajini u zapadno-centralnom delu Engleske, a potiče od autohtonog krupnog goveda crvene boje i dugih rogova. Obeležja savremenog hereforda izgradila je skupina uzgajivača tokom 18. veka primenom metoda odabiranja i uzgoja u srodstvu, pri čemu je dobijeno govedo koje rano stasava, nešto kraćih nogu i bolje tovne sposobnosti.

 To govedo je snažne konstitucije sa vrlo razvijenom širinom i dubinom. Boja dlake je crvena s belim područjima na glavi, stomaku i nogama. Izvorni oblik hereforda je rogat, iako postoje sojevi bez rogova, koji su nastali kao posledica ukrštanja sa angusom i čelovej govedom. Visina grebena kod krava je prosečno 136 cm, a bikova 150 cm.

 Masa tela odrasle krave u priplodnoj kondiciji je 650-730 kg, a bikova 850-1.000 kg. Proizvodnja mleka krava nije visoka i iznosi 1.200-2.000 kg, što je dovoljno za prehranu teladi. Teljenja nisu teška, a masa teladi pri rođenju je 30-35 kg. Uzgaja se u čistoj krvi i koristi se za ukrštanje sa mlečnim rasama radi dobijanja teladi i junica za sistem „krava-tele“. Danas se uzgaja po čitavom svetu, čemu su pogodovale njegove povoljne sposobnosti adaptacije na prirodne i hranidbene uslove (efikasno iskorišćava i najlošiju pašu) i otpornost na bolesti.

 U Srbiji je najbrojnije goveče sa spiska tovnih rasa posle simentalca. Najveći broj grla je u okolini Bele Crkve, a poseban Centar za rasplod postoji u Ečkoj, gde je stado od skoro pedeset grla.

 AgroServis.rs

HEREFORD rasa zahvalna za  tov i ekonomiju

Posetili smo Adama Bugara, inženjera agronomije iz sela Ečka, koji se odlučio da u Srbiji stvori stado goveda rase hereford. Naš domaćin nam je ispričao osnovne karakteristike ove rase koje su ga navele da se odluči baš za nju.

 – Matično stado od 19 krava kupili smo 2009. godine a danas ( novembar 2013. godine )  ih imamo blizu 100. Taj broj i dalje nije optimalan. Da bi mi to bila osnovna delatnost i da bi bila isplatva morao bih da ih imam barem 200, to mi je i cilj. Hereford rasa je sjajno goveče. On pre svega zahteva pašnjake, otvorenu površinu. Ako nemate prostor za ispašu nemojte držati hereford. Nije stajsko goveče, čak i u zimskom periodu, kad je sneg, on i dalje voli da je napolju. Ono što je bitno je da mu je osnovna hrana celuloza, kabasta hraniva. Kod mene je pre svega zastupljeno livadsko seno, nešto manje lucerke, sudanska trava, i pravimo silažu od kukuruza i kupujemo otpad iz poljoprivredne industrije. Ne koristimo uopšte koncentrate. čak ni u tovu bikova nismo koristili koncentrate.

 Koliki je dnevni prirast grla koja tovite?

 – Junad su se pokazala isto kao i simentalci, znači sa nekom prosečnom hranom oko kilogram do kilogram i 100 grama dnevni prirast. Nismo išli na više, nije nam se isplatilo, ali je utošak te hrane i cena te hrane kojom smo tovili daleko niža nego cena hrane koja se koristi u drugim tovovima. Moram da  kažem da je randman ostvaren na ovoj farmi preko 60%. Klanice su bile vrlo zadovoljne i kvalitetom teladi. Ovo grlo je baš za to namenjeno.

 Koju cenu postižete?

 – Ja radije prodajem mušku telad, odlučenu, dakle u petom ili šestom mesecu, zavisi kakva je paša, cena koju postižemoi je između 3 i 3,5 evra po kilogramu. Tela su u proseku od 180 do 250 kilograma. To donosi lepu zaradu. Ona premija koju bismo trebali da dobijemo pokrila bi inače mnogo troškova.

 Jeste li ikada dobili premiju?

 –  Nijednu. Nikad. Ovo su već ni sam ne znam koja vlada i koji ministar po redu sa kojim ja kao nešto pregovaram i ubeđujem se… Mada napokon, za vreme Gorana Knaževića je nešto počelo, možda će se za vreme ovog ministra i ostvariti.

 On je stočar pa bi mogao da ima razumevanja.

 – Jeste, stočar je ali ja se nadam da će se stvarno promeniti neka državna politika prema nama. Nama su sva grla umatičena i valjda ćemo konačno ostvariti premiju.

 Da li je ovo jedino veće stado hereforda u Vojvodini.

 – Ima u Ruskom Krsturu jedno stado od oko 200 grla hereforda a pored toga drže još drugih vrsta, ima u Vršcu nekoliko manjih zapata od 10-20 krava, ali je ovo u svakom slučaju najčistije, odavde idu priplodni bikovi širom Srbije, a Boga mi i van Srbije.

  Zaharije Trnavčević

foto pixabay.com

Hereford rasa

 

Leave a Reply