Tuesday, 26 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Hemijska zaštita voćnjaka efikasnost i bezbednost

Hemijska zaštita voćnjaka efikasnost i bezbednost

Hemijska zaštita voćnjaka – Mehanizovana hemijska zaštita višegodišnjih zasada je kompleksna i zahtevna mera koja se obavlja više puta u toku godine kod voćnih vrsta, zavisno od klimatskih uslova, položaja i lokacije terena, sorte, uzgojnog oblika i starosti zasada. Veći voćni zasadi se najefikasnije štite korišćenjem vučenih traktorskih orošivača, a srednji zasadi nošenim orošivačima zapremine rezervoara 200-500 l.  Zbog višestrukog tretiranja u toku vegetacije i godine, značajno je da se ova mera dobro pripremi i kvalitetno izvede, sa proverenim, pravilno podešenim orošivačima.

U procesu tretiranja treba težiti da se smanji potrošnja pesticida i vode na nužni minimum, uz zadržavanje dovoljne efikasnosti i tolerantno zagađenje životne sredine.

Hemijska zaštita voćnjaka efikasnost i bezbednost

Pri izboru traktorskog agregata za efikasno tretiranje, pored opštih preduslova, kao što su: da količina zaštitnog sredstva prodre do svih delova i da deponovana količina pesticida bude jednolično i ravnomerno raspoređena i dr. ,

orošivači treba da ispunjavaju i sledeće zahteve:

  • -ravnomernu distribuciju pesticida sa određenim dozama na određenu površinu, sa minimalnim rasipanjem preparata i zagađenja prirodne okoline, uz maksimalni učinak zaštitne mere

  • – tačnost aplikacije zahteva kod traktorskih agregata za orošavanje, pored ručnog upravljanja kod orošivača zapremine rezervoara do 500 l, i

  • uvođenje daljinskog elektromotornog upravljanja za zapremine rezervoara od 600 do 800 l, kao i uvođenje uređaja za automatsku regulaciju norme tretiranja za orošivače zapremine rezervoara 100-1200 l. Navedeni uređaji rasterećuju rukovaoca agregata i omogućuju veće radne učinke.

  • – Zbog velike opasnosti od toksikacije vozača, treba koristiti agregate – traktore sa zatvorenom kabinom, zvučno i vibraciono izolovanom, opremljenom ventilatorom i specijalnim sistemom filtriranja spoljašnjeg vazduha i održavanja nadpritiska vazduha u kabini bez ulaska kapljica radne tečnosti.

Dipl.ing. polj. Svetlana Šučević

foto pixabay.com

Hemijska zaštita voćnjaka

Zaštitite se od opasnog uticaja hemijskih sredstava zaštite bez zaštitne odeće, mislite na vreme, nemojte da kažete ” Drugi put ću , sada žurim “. Upotrebljena hemijska jedinjenja se akumuliraju u organizmu.