Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Gustina setve kukuruza, večita dilema

Gustina setve kukuruza, večita dilema

gustina setve

Gustina setve kukuruza, ve?ita dilema

Gustina setve kukuruza – pred svaku setvu kukuruza postavlja se pitanje – koliko biljaka posejati po hektaru ? Treba pažljivo birati u skladu sa kulturom koja je bila na njivi prethodno, kakva je agrotehnika primenjena,  kakve su prognoze metereologa za nastupaju?e leto. Doneli ste odluku o hibridu koji ?ete posejati, kad problem – kako uskladiti kupovinu potrebnog hibrida i rapoloživog zemljišta da Vam ne ostane neupotrebljenog semena ili da Vam ne zafali još samo malo zrna. DEKALB JE REŠIO VAŠ  PROBLEM !!  Vre?e DKC hibrida sa 25.000 zrna.

Nešto sasvim novo u DEKALB ponudi, seme hibrida i u manjoj vre?i!

Želimo da naše seme bude pristupa?no svim poljoprivrednicima koji žele visok prinos i nizak sadržaj vlage, bez obzira na to koliko hektara imaju.

Od ove godine možete na?i slede?e DKC hibride u vre?i od 25.000 zrna:

DKC4608 (FAO 350)

gustina setveDKC   5222 (FAO 490) Visok prinos kvalitetnog zrna!  Intenzivan hibrid za dobre doma?ine koji u povoljnim uslovima proizvodnje ostvaruje visoke prinose. U odnosu na hibrid DKC5276 je intenzivniji i ima kvalitetnije zrno. Biljka je relativno visoka, snažnog i      fleksibilnog stabla sa erektivnim listovima. Kilp je velik i zrnat sa kvalitetnim i duboko usa?enim zrnom jarke žute boje. DKC5222 spada u grupu izrazitih „Ear flex“ hibrida. Za postizanje visokih prinosa u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid  zahteva preko 70.000 biljaka/ha u žetvi.

O?ekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja – u berbi   65.000-70.000

Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)   19-20,5

O?ekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja – u berbí   70.000-75.000

Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)  18.5-19.5

O?ekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja – u berbí  80.000-83.000

Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)   16.5-17.5

Preporu?eni sklop  65.000-75.000

FAO  490

DKC5276 (FAO 480)

DKC5401 (FAO 500)

DKC6101 (FAO 610)

Sve dodatne informacije možete zatražiti od naših prodajnih predstavnika u Vašem regionu:

Južna i zapadna Ba?ka 065/871-1066

Centralni Banat 065/871-1065

Južni Banat i Brani?evo 065/871-1069

Srem i Ma?va 065/871-1071

Severna Ba?ka i severni Banat 065/871-1075

foto AIT