Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Gubitak u poljoprivredi više od milijardu dolara ?

Gubitak u poljoprivredi više od milijardu dolara ?

Gubitak u poljoprivredi – ove godine se licitira -Koliko iznosi gubitak zbog suše. Mnogi kažu da nemaju nikakav prinos soje, kukuruza 2 do 3 tone po hektaru … Država iznosi umiruju?e rezultate da ?e rod biti manji za 30%. Gde ?e biti prava procena i kako ?e se pomo?i poljoprivrednicima?

Pšenica je ipak imala dobar prinos spram sušnog perioda. Kukuruz ?e imati zbir 4 miliona tona – da li ?e ga biti dovoljno? Soja je najviše podbacila sa prinosom jer je suša bila  najve?a kada je vode najviše trebalo da nalije zrno. Uz žetvu od 350.000 tona ve? je po?eo uvoz soje iz Hrvatske i Rumunije.

Gubitak u poljoprivredi više od milijardu dolara ?

Navodnjavanje je spas, poru?uju stru?njaci, Ministarstvo poljoprivrede …  Koliko ?e biti navodnjavanih površina slede?e godine? Po?ela su ?etiri projekta kanalske mreže ( planirani završetak je 7 -12 meseci) koji ?e omogu?iti navodnjavanje 20.000 hektara u Vojvodini radovi ?e  najpre po?eti na dvonamenskim sistemima Jankov Most (Zrenjanin), Itebej i Me?a (Žitište) i Re?ej (Kula). Paori su primetili da ?e kanalska mreža prvo pokriti njive velikih, a mali … ?!

Ovo je tre?a najve?a suša u poslednjih 17 godina. Još 2012. je nazna?eno da nas o?ekuju sušni periodi i nužnost primene nauke u daljem opstanku poljoprivrede, kakvu je poznajemo. Da li ?e “mali” imati dovoljno sredstava da plate upotrebu vode iz kanala, kada budu gotovi ? 

Koli?ine koje trebaju doma?em tržištu uglavnom ?e biti zadovoljene. Trgova?ke ku?e su spremne na uvoz kukuuruza ali carinska stopa ( za EU 24%,  dok zemlje CEFTA, Rusija nemaju carinsko optere?enje). 

Gubitak u poljoprivredi

Evropa je ukinula kvote za še?er, viškovi ?e krenuti u osvajanje novih tržišta. Ovogodišnji rod še?erne repe u Srbiji je umanjen za 25 – 30%. Prinosi se kre?u od 40 do 58 tona i done?e manje sredstava u kasu poljoprivrednika. Da li ?e cena od 500 eura za tonu še?era biti dovoljna za profit? Više od polovine svetske proizvodnje še?era iz še?erne repe proizvede EU ( 13,5 miliona tona) i uz podršku EU fondova ?e sigurno “zaljuljati” i naše še?erane. Srbijaproizvosi 400 – 500.000 tona godišnje. Da li ?e naših šest še?erana izdržati pritisak? Nadajmo se da ho?e.

Suncokret  je biljka koja voli toplotu i podnosi sušu, ali ovakvu … Prinosi su umanjeni za 20 – 25%, dok cena od 35 -36 dinara za kilogram baš ne raduje retare. Najavljuje se poskupljenje suncokretovog ulja na tržištu – ho?e li “kajmak” ponovo pokupiti prera?iva?i ??

Najava države da ?e pomo?i poljoprivrednicima umanjenjem akcize na gorivo, pogodnostima za nabavku kvalitetnog semena, umanjenjem pla?anja za vodotokove … deluju dobro, ali iskustvo je ?esto loše. Ove nedelje se o?ekuju konkretne mere Ministarstva za poljoprivredu i ?ekamo dobre mere za nastupaju?u setvu.

foto pixabay.com