Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Grinje tripsi kao štetočine u povrću i cveću

Grinje tripsi kao štetočine u povrću i cveću

grinje

grinje tripsi

Grinje napadaju sve vrste povr?a i cve?a u zašti?enom prostoru. Prezimljavaju skupljeni na zašti?enim mestima kao što je konstrukcija stakleni?kih objekata. Sa porastom temperature prelaze na zeljaste biljne delove gde po?inju sa polaganjem jaja. Tokom godine mogu da imaju i do 21 generaciju jer se ukupno razvi?e obavi za 2 nedelje. Grinje sisaju sokove i ošte?uju list tako da se javljaju bele ta?kice. Pri ja?em napadu ta?kice se spajaju pa se ceo list suši. Na nali?ju lista ovi insekti stvaraju pau?inu.

 Grinje tripsi kao šteto?ine u povr?u i cve?u

Tripsi imaju meko i izduženo telo dužine 1-2 mm. U zašti?enom prostoru napada paradajz, papriku, i drugo plodovito povr?e , sisaju sokove u liš?u što se manifestuje belim pegama sa mnoštvom crnih ta?kica. Ishranom ošte?uju i delove cveta gajenih i ukrasnih biljaka. U zašti?enom prostoru mogu se razmnožavati preko cele godine. Neki tripsi su poznati kao prenosioci virusa.

 Mineri liš?a su sitni insekti iz reda muva. Štete?ine larve koje se hrane lisnim tkivom i stvaraju krivudave linije vidljive i sa lica i sa nali?ja lista. Na taj na?in smanjuju asimilacionu površinu lista i prinos je manji.

Protiv grinja tripsa i minera  treba primeniti sredstvo na  bazi abamektina u koli?ini 0.05-0.1% protiv minera i tripsa sredstvo na bazi lambda cihalotrina u koli?ini 0.2l-ha .

 Protiv tripsa možemo primeniti i sredstvo na bazi tiametoksama u koli?ini 0.02% za folijarno prskanje odnosno  0.06% za zalivanje biljaka.

 PSSS Jagodina dipl. ing . Ružica ?uki?

foto pixabay.com

Grinje  tripsi

Leave a Reply