Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Gorušica, prilepača u usevima pšenice

Gorušica, prilepača u usevima pšenice

prilepa?aGorušica, prilepa?a Pšenica je bujna, završava fazu bokorenja i ima lepe izglede za dobar urod. Kao i uvek ima neko ali, korovi ?e  sigurno krenuti u napad. Na Vama je da to spre?ite i doprinesete boljem prinosu i Vašem ve?em prihodu. Najve?e je prisustvo prilepa?e i gorušice.
Ukoliko smo konstatovali zna?ajno prisustvo korova, ima smisla tretirati herbicidima. To podrazumeva da je brojnost tolika da konkuriše usevu, što dovodi do smanjenja prinosa. U zavisnosti od spektra korova vršimo  izbor herbicida.

  Slede?i korak je od re?ivanje momenta  tretmana. Korove treba suzbiti pre nego što naprave štetu u usevu.

 Blaga zima je omogu?ila prezimljavanje jesenje – zimskih korova u nekim usevima pšenice i je?ma. Obilaskom terena konstatovano je prisustvo prilepa?e /Galium aparine/ i gorušice /Sinapis arvensis/.

Gorušica, prilepa?a u usevima pšenice

gorušica  Pošto još uvek postoji opasnost od mrazeva, za sada se ne preporu?uje tretman.

?im  se vremenske prilike stabilizuju na parcelama gde su prisutni prilepa?a i gorušica izvesti tretman sa nekim od navedenih herbicida:

 Sekator 0,3 kg/ha

 Sekator OD-0,15 l/ha

 Laren 60WP-10g/ha + Starane 250 -0,5l/ha

 Mezzo 60WG(10g) + Fox 200EC-0,5l/ha

 Metmark-10 g + Fluoromark 0,4 l/ha

 Tezis 10 g/ha + Bonaca EC 0,4 l/ha

 Laren 60WP-10g/ha + Tomigan 250 EC 0,4 l/ha

Leave a Reply