Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » GMO FREE u Srbiji – organizacija Dunav Soja

GMO FREE u Srbiji – organizacija Dunav Soja

soja naš?a šansa

GMO – naša soja GMO FREE

GMO FREE u Srbiji – Neki trgovinski lanci u Srbiji, poput Merkatora S, ve? su prepoznali važnost Dunav Soja oznake kvaliteta, i sa svojim dobavlja?ima Merkator robne marke rade na sprovo?enju standarda i ozna?avanju svojih proizvoda.

Dunav Soja je prva i jedina oznaka GM FREE kvaliteta i doma?eg porekla priznata i dostupna na našem tržištu. To je strogo kontrolisan standard koji omogu?ava ozna?avanje prehrambenih proizvoda (mesa, jaja, mleka) koji su dobijeni koriš?enjem genetski nemodifikove soje evropskog porekla. Dunav Soja ozna?avanje, zvani?no je podržano i preporu?eno od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije.

soja naš?a šansa „Kroz mogu?nost ozna?avanja proizvoda koji su hranjeni ‘GMO FREE’ sto?nom hranom, nešto što po zakonodavstvu EU ne traži, stvorena je mogu?nost za prehrambenu industriju da istakne kvalitet, ali i za potroša?e da mogu da se odlu?e za proizvod koji žele”, objasnila je Marija Kalenti?, regionalna direktorica organizacije „Dunav Soja“.

 Ona je i dodala da se o?ekuje da ?e prvi proizvodi sa ovom oznakom u prodavnicama biti dostupni po?etkom slede?e godine.

 „Neki trgovinski lanci u Srbiji, poput Merkatora S, ve? su prepoznali važnost Dunav Soja oznake kvaliteta, i sa svojim dobavlja?ima Merkator robne marke rade na sprovo?enju standarda i ozna?avanju svojih proizvoda“, rekla je Marija Kalenti?.

 Dunav Soja je internacionalna, neporofitna organizacija koja okuplja proizvo?a?e i prera?iva?e soje, proizvo?a?e mesa, mleka, jaja, ali i trgovinske lance širom Evrope, koji zajedno doprinose stvaranju ?vrste osnove za proizvodnju visokokvalitetne hrane za ljude i životinje sa GM FREE kvalitetom i kontrolisanim poreklom u regionu Dunava, a kroz ozna?avanje prehrambenih proizvoda (Danube Soya oznaka).

 Rad Dunav Soje podržan je od strane Nema?ke organizacije za me?unarodnu saradnju GIZ i projekta „ Kvalitetna soja bez GMO-a iz Dunavske regije “.

 autor: ?or?e Simovi?, Poljoprivreda.info