Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Glodari ne miruju, obiđite vaše useve, voćnjake

Glodari ne miruju, obiđite vaše useve, voćnjake

Glodari zimi ne miruju. Naro?ito treba obratiti pažnju zaštite od glodara. Tokom jeseni poljski miševi se hrane tek posejanim semenom, a nastavljaju  štetnu aktivnost i nakon nicanja useva i na žitnim poljima prave prazna mesta.
U vo?njacima se javlja opasnost da oštete koren i samo stablo i tako dovedu do sušenja stabala. Intenzitet napada se odre?uje na osnovu broja aktivnih rupa po jednom hektaru.

 Provera aktivnosti rupa izvodi se na taj na?in što rupe zatrpamo zemljom a sutradan obi?emo da utvrdimo koje su otkopane i u njih postavljamo mamce. Ukoliko na jednom hektaru postoji više od 500 aktivnih rupa, tada se pristupa zaštiti useva i to cinkfosfid preparatima, razbacivanjem mamaka u aktivne rupe po uputstvu proizvo – ?a?a, a rupe OBAVEZNO zatrpati zemljom. Brojanje izvršimo na jednom uzorku površine i to pomnožimo na veli?inu poseda.

   U zatravljenim vo?njacima, gde se travnati pokrov samo kosi ve?a je brojnost glodara nego gde se trava mal?ira. Zemljište treba mehani?ki obraditi rotofrezama. U vo?njacima se pristupa zaštiti od ove šteto?ine ukoliko je broj aktivnih rupa od 10 do 50 po jednom hektaru. Suzbijanje se izvodi u zimskom periodu kada nema plodova. Postavljanje cinkfosfid mamaca obaviti po suvom vremenu, u aktivne rupe, a OBAVEZNO rupe zatrpati zemljom.

Glodari zimi ne miruju, obi?ite vaše useve, vo?njake

 Zaštita se obavlja i od ze?eva -najbolje okružiti stabla pletivom ili zamotati stabla natron papirom sa tri trake koje treba posebno zavezati da ih vetar nebi pocepao. Posebno obratiti pažnju na visinu postavljene zaštite jer u slu?aju visokih snežnih padavina mogu napasti i ramene grane. Do sada imamo sre?e da su snežne padavine uobi?ajene.

 U uslovima organskog uzgoja problem glodara se može spre?avati na slede?i na?in:

 Postaviti stubove za sletanje i pre?ke za sedenje ptica grabljivica. Stub za sletanje ptica, naj?eš?e drveni, treba postaviti na visinu od 2-2,5 m dok popre?ne oblice trebaju biti dožine 50 cm.

Predlažemo Vam da obavezno obilazite zasade i preventivno delujete na šteto?ine, ina?e možete imati velike štete, ali kada ih otkrijet ve? je kasno.

PSSSrbija

fotopixabay.com

Glodari zimi ne miruju 

Leave a Reply