Monday, 22 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Gljive protiv bolesti koje nanose štete biljkama

Gljive protiv bolesti koje nanose štete biljkama

Gljive protiv bolesti – U svetu postoji veliko interesovanje za primenu gljiva u kontroli štetočina, bolesti i korova. Stručnjaci jedne mađarske firme zaslužni su za stvaranje mikrobiološkog preparata Trifender WP, u kojem je aktivna materija gljiva Trichoderma asperellum.

Enzimi i antibiotici koje luči trihoderma deluju na miceliju parazitnih gljiva, prouzroko va?a bolesti gajenih biljaka, tj. uništavaju njihove spore, ,,kolonizuju ” okolinu korena i štite ga od zaraze. Biološki preparat Trifender, deluje na micelije iz roda Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium, Fusarium i Sclerotinia, uništavajući njihove spore.

  Ta sposobnost da okolinu korena gajenih biljaka štiti od delovanja drugih štetnih gljiva, omogućuje da se biljke iz jedne porodice, koje zaražavaju isti paraziti, gaje u monokulturi. Poseban efekat daje u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji povrća i cveća, jer praktično dezinfikuje zemljište (svaki kubni metar zemlje izmešati sa tri kilograma Trifendera).

 Trifender jača koren i povećava habitus biljke, smanjuje stres i poboljšava usvajanje hraniva. Takođe, podstiče klijavost korenastog povrća i poboljšava kvalitet rasada, a koren se duže čuva.

Gljive protiv bolesti koje nanose štete biljkama

 Za preventivno prskanje dovoljno je pola kilograma preparata po hektaru, a u monokulturi doza se povećava do 0.8 kilograma u suvom ratarenju.

 Povrću i cveću u plastenicima i staklenicima odgovara do dva kilograma, dok se na otvorenom smanjuje za pola kilograma.

 Kada u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji postoji mogućnost primene sistema za navodnjavanje kap po kap, potrebno je od dva do tri kilograma.

 Sredstvo je osetljivo na sve mere u kojima se nalaze fungicidi. Zato se ne preporučuje kod primene mešanje sa fungicidima.

 
Dipl.ing.polj. Svetlana Šučević Izvor: PSS Novi Pazar

Preparat u sebi sadrži mikroorganizme koji u zemljištu imaju višestruku namenu.Pored podsticanja razvoja biljke kroz osloba?anje hranjivih elemenata čime jača imuni sistem biljke. Gljiva Trichoderma Asperellum ima i antibiotičko svojstvo. Ispuštanjem enzima Chitihaze i antibiotika Gliotoksina i Viridina. Znači, upotrebom preparata Trifender WP mi u zemljištu balansiramo odnose hranjivih elemenata koji direktno utiču na proces klijanja, nicanja i ukorenjivanja. Pored toga u praksi se pokazalo kao zaštitno sredstvo od patogenih gljiva.

 

Leave a Reply